Uznesenie č. 387/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 28.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021