Oznámenie č. 385/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Kostariky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2021