Oznámenie č. 383/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2021