Oznámenie č. 382/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2021