Vyhláška č. 377/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

Platnosť od 20.10.2021
Účinnosť od 31.12.2021