Nariadenie vlády č. 367/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.10.2021
Účinnosť od 15.10.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.10.2021