Oznámenie č. 353/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022

Platnosť od 07.10.2021

353

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2022 sú:

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
1646,00 eur za mesiac
2762,00 eur za mesiac
3878,00 eur za mesiac
4994,00 eur za mesiac
51 110,00 eur za mesiac
61 226,00 eur za mesiac

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku
13,713 eura za hodinu
24,379 eura za hodinu
35,046 eura za hodinu
45,713 eura za hodinu
56,379 eura za hodinu
67,046 eura za hodinu