Nariadenie vlády č. 34/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky

Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 01.03.2021
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády stráca platnosť: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy.