Oznámenie č. 321/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva

Platnosť od 17.08.2021
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2021 v súlade s článkom 16.

321

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2020 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva.

Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2021 v súlade s článkom 16.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.