Oznámenie č. 311/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči Slovenskej republike

Platnosť od 05.08.2021
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2021 v súlade s článkom 7.

311

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2020 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči Slovenskej republike.

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2021 v súlade s článkom 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.