Nariadenie vlády č. 291/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno

Platnosť od 23.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.07.2021