Zákon č. 286/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.07.2021
Účinnosť od 21.07.2021