Zákon č. 282/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.07.2021