Nález č. 280/2021 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021

Platnosť od 15.07.2021
Účinnosť od 15.07.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.07.2021