Uznesenie č. 266/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 12.07.2021