Vyhláška č. 233/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného

Platnosť od 08.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. mája 2021,

ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 14 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty je uvedený v prílohe č. 3.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Igor Matovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 233/2021 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 233/2021 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 233/2021 Z. z.