Oznámenie č. 22/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024

Platnosť od 22.01.2021
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2021 v súlade s článkom 18 ods. 1.