Zákon č. 214/2021 Z. z.Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 01.06.2021
Účinnosť od 02.08.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.06.2021