Oznámenie č. 21/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií

Platnosť od 22.01.2021

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. augusta 2020 a 22. septembra 2020 bola ukončená platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií (oznámenie č. 478/1991 Z. z.) dňom 1. decembra 2020.

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1. decembra 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 11 ods. 3.