Oznámenie č. 200/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Platnosť od 26.05.2021

200

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. decembra 2020 a 10. februára 2021 bola ukončená platnosť Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 454/1991) dňom 1. júna 2021.

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1 júna 2021, sa zároveň prestane uplatňovať článok 11 ods. 3.