Nariadenie vlády č. 2/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.01.2021
Účinnosť od 09.01.2021 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.01.2021 - 20.05.2021

Pôvodný predpis

09.01.2021