Vyhláška č. 192/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Platnosť od 25.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021