Oznámenie č. 19/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Platnosť od 22.01.2021
Účinnosť od 22.01.2021