Vyhláška č. 170/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021 do31.08.2021 (za 26 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021 okrem § 21 a 23 a prílohy č. 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021 a § 45 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 Delená účinnosť
01.09.2021 - 31.12.2022 Delená účinnosť
01.06.2021 - 31.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.05.2021