Vyhláška č. 169/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.

Platnosť od 05.05.2021
Účinnosť od 01.07.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.05.2021