Oznámenie č. 166/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

Platnosť od 30.04.2021
Redakčná poznámka

Zmeny príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2021 platnosť aj pre Slovenskú republiku.

166

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom 14 odsek 2 a článkom 14 odsek 3 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) nadobudli dňa 1. januára 2021 platnosť zmeny príloh A a B Európskej dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 243/1996 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 444/2005 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/2007 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 205/2009 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 16/2011 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 62/2013 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 151/2015 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 53/2017 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 191/2019 Z. z.).

Zmeny príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2021 platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien príloh A a B je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.