Zákon č. 148/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.04.2021
Účinnosť od 15.05.2021

OBSAH