Uznesenie č. 143/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 22.04.2021
Účinnosť od 26.04.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.04.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.04.2021