Uznesenie č. 14/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

Platnosť od 22.01.2021
Účinnosť od 22.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.01.2021