Nariadenie vlády č. 103/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 19.03.2021
Účinnosť od 19.03.2021

OBSAH