Vyhláška č. 78/2020 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Platnosť od 16.04.2020
Účinnosť od 23.06.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020 okrem § 14 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 23. júna 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.06.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2020 - 22.06.2021

Pôvodný predpis

16.04.2020