Zákon č. 74/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 09.04.2020
Účinnosť od 09.04.2020