Zákon č. 66/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 04.04.2020
Účinnosť od 04.04.2020