Rozhodnutie č. 57/2020 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 27.03.2020
Účinnosť od 27.03.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.2020 Aktuálne znenie