Oznámenie č. 53/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Druhého dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru

Platnosť od 20.03.2020
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 2020 podľa článku VII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2020.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 2019 bol v Ženeve prijatý Druhý dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 2020 podľa článku VII ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2020.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.