Vyhláška č. 441/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.2020