Vyhláška č. 431/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021