Vyhláška č. 430/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

430

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. decembra 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z., vyhlášky č. 48/2013 Z. z., vyhlášky č. 120/2014 Z. z., vyhlášky č. 205/2015 Z. z., vyhlášky č. 39/2019 Z. z. a vyhlášky č. 252/2019 Z. z. sa mení takto:

Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 435/2011 Z. z.

ÚHRADOVÉ SKUPINY

Číslo
úhradovej skupiny
Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme)KoeficientPoznámka
1A02BC01 Omeprazol p.o. 10 mg
A02BC01 Omeprazol p.o. 20 mg
A02BC01 Omeprazol p.o. 40 mg
A02BC02 Pantoprazol p.o. 20 mg
A02BC02 Pantoprazol p.o. 40 mg
A02BC05 Ezomeprazol p.o. 20 mg
A02BC05 Ezomeprazol p.o. 40 mg
A02BC03 Lanzoprazol p.o. 30 mg
0,75pevné liekové formy
2A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 10000 FI 150 mg0,70pevné liekové formy
3A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 20000 FI
A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 250mg
A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 300 mg
0,70pevné liekové formy
4B01AA03 Warfarín p.o. 2 mg
B01AA03 Warfarín p.o. 3 mg
B01AA03 Warfarín p.o. 5 mg
1,00
5B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 75 mg
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 10 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg
B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg
1,00pevné liekové formy
6B01AC04 Klopidogrel p.o. 75 mg
B01AC05 Ticlopidín p.o. 250 mg
0,85pevné liekové formy
7C09AA01 Kaptopril p.o. 12,5 mg
C09AA01 Kaptopril p.o. 25 mg
C09AA01 Kaptopril p.o. 50 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 5 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 10 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 20 mg
C09AA06 Quinapril p.o. 5 mg
1,00pevné liekové formy
8C09AA03 Lizinopril p.o. 5 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. 10 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. 20 mg
C09AA09 Fosinopril p.o. 20 mg
C09AA16 Imidapril p.o. 10 mg
C09AA16 Imidapril p.o. 20 mg
1,00pevné liekové formy
9C09AA04 Perindopril arginín p.o. 5 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 1,25 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 2,5 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 5 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 0,5 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 2 mg
1,00pevné liekové formy
10C09AA04 Perindopril arginín p.o. 10 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 8 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 10 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 4 mg
1,00pevné liekové formy
11C09CA01 Losartan p.o. 12,5 mg
C09CA01 Losartan p.o. 50 mg
C09CA01 Losartan p.o. 100 mg
1,00pevné liekové formy
12C09CA03 Valsartan p.o. 80 mg
C09CA03 Valsartan p.o. 160 mg
C09CA04 Irbesartan p.o. 150 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 8 mg
C09CA07 Telmisartan p.o. 40 mg
1,00pevné liekové formy
13C09CA02 Eprosartan mesilas p.o. 600 mg
C09CA03 Valsartan p.o. 320 mg
C09CA04 Irbesartan p.o. 300 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 16 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 32 mg
C09CA07 Telmisartan p.o. 80 mg
1,00pevné liekové formy
14C10AA01 Simvastatín p.o. 10 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. 20 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. 40 mg
C10AA04 Fluvastatín p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 30 mg
1,00pevné liekové formy
15C10AA05 Atorvastatín p.o. 40 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 60 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 10 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 15 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 20 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 30 mg
1,00pevné liekové formy
16C10AA05 Atorvastatín p.o. 80 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 40 mg
1,00pevné liekové formy
18aG03GA05 Folitropín alfa parent. 300IU0,70
18bG03GA05 Folitropín alfa parent. 225IU0,70
18cG03GA05 Folitropín alfa parent. 150IU0,70
18dG03GA05 Folitropín alfa parent. 75IU0,70
18eG03GA05 Folitropín alfa parent. 450IU0,70
18fG03GA05 Folitropín alfa parent. 900IU0,70
18gG03GA07 Lutropín alfa parent. 75 IU0,70
19aG03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (900 IU + 450 IU)0,70
19bG03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (450 IU + 225 IU)0,70
19cG03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (300 IU + 150 IU)0,70
19dG03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (150 IU + 75 IU)0,70
20C02CA04 Doxazosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg
G04CA01 Alfuzosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 10 mg
G04CA03 Terazosín p.o. 5 mg
G04CA03 Terazosín p.o. 10 mg
0,95pevné liekové formy
21H01AC01 Somatotropín parent. 12 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 10 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 6 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 5,3 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 5 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 4mg
1,00
22aJ07AL02 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 13-valentná1,00
22bJ07AL52 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 10-valentná1,00
23J07BM02 Vakcíny proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18) parent.1,00tekuté liekové formy
24L01BC05 Gemcitabín parent. 200 mg
L01BC05 Gemcitabín parent. 1000 mg
1,00
25L02AE02 Leuprorelin parent. 7,5 mg plv. iol.
L02AE02 Leuprorelin parent. 22,5 mg plv. iol.
L02AE02 Leuprorelin parent. 45 mg plv. iol.
1,00všetky liekové formy
26M01AB05 Diklofenak p.o. 50 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. draselná soľ 50 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. 4 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. 8 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. rapid 8 mg
M01AC06 Meloxikam p.o. 15 mg
M01AC06 Meloxikam p.o. oro 15 mg
0,80pevné liekové formy
27M01AB05 Diklofenak p.o. epolamín 50 mg0,18pevné liekové formy
28M01AE01 Ibuprofén p.o. 600 mg
M01AE01 Ibuprofén p.o. granulát 600 mg
M01AE01 Ibuprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 800 mg
0,40
29M01AE03 Ketoprofén p.o. 50 mg
M01AE03 Ketoprofén p.o. 100 mg
M01AE03 Ketoprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg
0,65
30M01AE09 Flurbiprofén p.o. 50 mg
M01AE11 Kyselina tiaprofénová p.o. 300 mg
M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg
M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg tekuté
0,35
31M01AH01 Celekoxib p.o. 100 mg
M01AH01 Celekoxib p.o. 200 mg
0,90pevné liekové formy
32M05BX04 Denosumab parent. 60 mg0,98
33N01BB Amidy a anilidy parent. trimekain 100 mg
N01BB01 Bupivakaín parent. 50 mg
N01BB01 Bupivakaín parent. 100 mg
1,00
34N02AA01 Morfín p.o. 30 mg
N02AA01 Morfín p.o. 60 mg
N02AA01 Morfín p.o. 100 mg
1,00pevné liekové formy
35N02AA05 Oxykodón p.o. 10 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 20 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 40 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 80 mg
1,00
36N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 200 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 400 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 800 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 100 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 200 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 300 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 400 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 600 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 800 mcg
1,00
37N02AX02 Tramadol p.o. 100 mg/ml
N02AX02 Tramadol p.o. oro 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg
1,00
38N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 37,5/325 mg
N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 75/650 mg
1,00
39N07CA01 Betahistín p.o. 8 mg
N07CA01 Betahistín p.o. 16 mg
N07CA01 Betahistín p.o. 24 mg
1,00pevné liekové formy
40N02CC01 Sumatriptan p.o. 50 mg
N02CC01 Sumatriptan p.o. 100 mg
0,60
41aN02CC04 Rizatriptan p.o. 10 mg
N02CC04 Rizatriptan p.o. lyo por 10 mg
0,70pevné liekové formy
41bN02CC06 Eletriptan p.o. 40 mg
N02CC07 Frovatriptan p.o. 2,5 mg
0,70pevné liekové formy
43N04BC09 Rotigotín transd. emp. 2 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 4 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 6 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 8 mg
1,00
44N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,5 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 1 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 2 mg
0,70
45N05BA12 Alprazolam p.o. 0,25 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. 0,5 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. 1 mg
0,30
46N06AB03 Fluoxetín p.o. 20 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 10 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 20 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 40 mg
N06AB05 Paroxetin p.o. 20 mg
N06AB05 Paroxetin p.o. 30 mg
N06AB06 Sertralin p.o. 50 mg
N06AB06 Sertralin p.o. 100 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 15 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 30 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 45 mg
1,00pevné liekové formy
47R01AC03 Azelastín loc. aer. nas. 0,1%0,70všetky liekové formy
48R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 50 mcg v 1 dávke
R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 100 mcg v 1 dávke
0,90
49R01AD08 Flutikazón loc. ins. nas. 400 mcg
R01AD08 Flutikazón loc. aer. nas. 50 mcg
R01AD09 Mometazón loc. aer. nas. 50 mcg
R01AD12 Flutikazónfuroát loc. aer. nas. 27,5 mcg
0,90
50R06AD02 Prometazín p.o. 25 mg
R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie p.o. bisulepin 2 mg
R06AX02 Cyproheptadin p.o. 4 mg
R06AX17 Ketotifén p.o. 1 mg
1,00pevné liekové formy
51R06AE07 Cetirizín p.o. 10 mg
R06AE09 Levocetirizín p.o. 5 mg
R06AX13 Loratadin p.o. 10 mg
R06AX26 Fexofenadín p.o. 120 mg
R06AX26 Fexofenadín p.o. 180 mg
R06AX27 Desloratadín p.o. 2,5 mg
R06AX27 Desloratadín p.o. 5 mg
1,00pevné liekové formy
52R06AX28 Rupatadín p.o. 10 mg
R06AX29 Bilastín p.o. 20 mg
1,00pevné liekové formy
53S01EE01 Latanoprost loc. 50 mcg/ml
S01EE03 Bimatoprost loc. 0,3 mg/ml
S01EE04 Travoprost loc. 40 mcg/ml
1,00
54aS01ED51 Timolol, kombinácie loc. bimatoprost int. oph.0,90
54bS01ED51 Timolol, kombinácie loc. latanoprost int. oph.0,90
54cS01ED51 Timolol, kombinácie loc. travoprost int. oph.0,90
55S01EC03 Dorsolamid loc. 20 mg/ml
S01EC04 Brinzolamid loc. 10 mg/ml
0,98
56J01XX08 Linezolid p.o. 600 mg1,00pevné liekové formy
57J02AC03 Vorikonazol p.o. 200 mg1,00osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
58J02AC04 Posakonazol p.o. 100 mg
J02AC04 Posakonazol p.o. 40 mg/ml
1,00osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
59J02AC01 Flukonazol p.o. 10 mg/ml
J02AC01 Flukonazol p.o. 40 mg/ml
0,95tekuté liekové formy
60J05AB01 Aciklovir p.o. 40 mg/ml
J05AB01 Aciklovir p.o. 200 mg
J05AB01 Aciklovir p.o. 400 mg
0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
61J05AB09 Famciklovir p.o. 250 mg
J05AB09 Famciklovir p.o. 500 mg
0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
62J05AB11 Valaciklovir p.o. 500 mg0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
63J05AB15 Brivudin p.o. 125 mg0,90osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy
66P01BA02 Hydroxychlorochin p.o. 200 mg0,75pevné liekové formy
67P01BB51 Atovakvonprogvanilium chlorid p.o. 250/100 mg0,75pevné liekové formy
69P02CA01 Mebendazol p.o. 100 mg0,75pevné liekové formy
70aP02CA03 Albendazol p.o. 400 mg0,75všetky liekové formy
70bP02CA03 Albendazol p.o. 20 mg/ml0,75všetky liekové formy
71P03AC04 Permethrin loc. 5%
72V08AB09 Iodixanol parent. 13,5 g
V08AB09 Iodixanol parent. 16 g
V08AB09 Iodixanol parent. 27 g
V08AB09 Iodixanol parent. 32 g
V08AB09 Iodixanol parent. 64 g
V08AB09 Iodixanol parent. 160 g
1,00
73A07EC02 Mesalazín p.o. 500 mg1,00
74A10BB07 Glipizid p.o. GITS predĺžené uvoľňovanie 10 mg0,80
76aC03DA04 Eplerenón p.o. 25 mg1,00
76bC03DA04 Eplerenón p.o. 50 mg1,00
77C07AB02 Metoprolol p.o. 50 mg
C07AB02 Metoprolol p.o. 100 mg
1,00
78C07AB03 Atenolol p.o. 50 mg
C07AB03 Atenolol p.o. 100 mg
1,00
79C08CA08 Nitrendipín p.o. 10 mg
C08CA08 Nitrendipín p.o. 20 mg
0,90pevné liekové formy
80D11A Iné dermatologiká loc. (50 g)
D11A Iné dermatologiká loc. (80-100 g)
D11A Iné dermatologiká loc. 1% (100 g )
D11A Iné dermatologiká loc. 2% (100 g )
D11A Iné dermatologiká loc. 60% (50 g)
1,00
81H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 25 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 50 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 75 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 88 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 100 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 112 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 125 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 137 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 150 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 200 mcg
1,00
82S01ED02 Betaxolol loc. 2,5 mg/ml
S01ED02 Betaxolol loc. 5 mg/ml
1,00
83D10AD03 Adapalén loc. 0,1%0,80
84M01AE02 Naproxén p.o. 500 mg0,40
85G02CB03 Kabergolín p.o. 0,5 mg
G02CB04 Quinagolid p.o. 75 µg
1,00
86G04CB01 Finasterid p.o. 5 mg1,00
87H01CC02 Cetrorelix parent. 0,25 mg0,80
88S01AX11 Ofloxacín loc. 3 mg/ml0,90
89S01AE07 Moxifloxacin loc. 5 mg/ml
S01AX19 Levofloxacin loc. 5 mg/ml
0,80
91A03AA04 Mebeverín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg0,65pevné liekové formy
92A03AD02 Drotaverín parent. 40 mg1,00tekuté liekové formy
93A03AX04 Pinavérium p.o. 100 mg0,52pevné liekové formy
94A03BA01 Atropín parent. 0,5 mg
A03BA01 Atropín parent. 1 mg
1,00tekuté liekové formy
95A03BB01 Butylskopolamín parent. 20 mg1,00tekuté liekové formy
96A03DA02 Pitofenón kombinovaný s analgetikami parent. 10 mg1,00tekuté liekové formy
97A03FA03 Domperidón p.o. 10 mg0,32pevné liekové formy
98A03FA07 Itoprid hydrochlorid p.o. 50 mg0,91pevné liekové formy
99A04AA01 Ondasetrón p.o. 8 mg1,00pevné liekové formy
100A04AA01 Ondasetrón parent. 8 mg1,00tekuté liekové formy
101aA04AA02 Granisetrón p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
101bA04AA02 Granisetrón p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
102A04AA02 Granisetrón parent. 3 mg1,00tekuté liekové formy
103A04AA05 Palonosetrón p.o. 500 mcg1,00pevné liekové formy
104A04AA05 Palonosetrón parent. 250 mcg1,00tekuté liekové formy
105A04AD12 Aprepitant p.o. 80 mg1,00pevné liekové formy
106aA05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
106bA05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
107A05BA03 Silymarín p.o. prepoč. na sylibinín 150 mg0,65pevné liekové formy
108A06AD Makrogol, kombinácie p.o. minerálne soli0,33tekuté liekové formy
109A06AD10 Kombinácie minerálnych solí p.o. 64 g0,43tekuté liekové formy
110A06AD11 Laktulóza p.o. 50 %0,86tekuté liekové formy
111A06AH01 Metylnaltrexóniumbromid parent. 12 mg1,00tekuté liekové formy
112A06AH03 Naloxegol p. o. 25 mg1,00pevné liekové formy
113aA06AX05 Prukaloprid p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
113bA06AX05 Prukaloprid p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
114A07AA11 Rifaximín p.o. 200 mg0,84pevné liekové formy
116A07EA06 Budezonid p.o. 3 mg
A07EA06 Budezonid p.o. 9 mg
0,99pevné liekové formy
117A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg
A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg (14 dávok) pena
1,00všetky liekové formy
118A07EC01 Sulfasalazín p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
119aA07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg
A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg
1,00pevné liekové formy
119bA07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1500 mg
A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 3000 mg
1,00pevné liekové formy
119cA07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 2000 mg
A07EC02 Mesalazín p. o. predĺžené uvoľňovanie 4000 mg
1,00pevné liekové formy
120aA07EC02 Mesalazín p.rect. 500 mg0,98pevné liekové formy
120bA07EC02 Mesalazín p.rect. 1000 mg0,98pevné liekové formy
121aA07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 1000 mg1,00polotuhé (tekuté) liekové formy
121bA07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 4000 mg1,00polotuhé (tekuté) liekové formy
122A07FA Antidiarhoické mikroorganizmy p.o. 100 mg0,70pevné liekové formy
123A07XA05 Telotristát p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
124A10AB01 Inzulín humánny parent. rýchle pôsobiaci náplne 300 IU1,00tekuté liekové formy
125A10AB04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 300 IU
A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo náplne 300 IU
A10AB04 Inzulín lispro s.c. predplnené pero 600 IU
0,93tekuté liekové formy
126A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo 1000 IU - inzulínová pumpa1,00tekuté liekové formy
127aA10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 160 IU0,85tekuté liekové formy
127bA10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 300 IU0,85tekuté liekové formy
127cA10AB05 Inzulín aspart parent. predplnené pero 300 IU0,85tekuté liekové formy
128aA10AB06 Inzulín glulizín parent. 1000 IU1,00tekuté liekové formy
128bA10AB06 Inzulín glulizín parent. náplň 300 IU1,00tekuté liekové formy
128cA10AB06 Inzulín glulizín parent. predplnené pero 300 IU1,00tekuté liekové formy
129A10AC01 Inzulín humánny parent. strednodobo pôsobiaci náplne 300 IU1,00tekuté liekové formy
130A10AD01 Inzulín humánny parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne 300 IU1,00tekuté liekové formy
131aA10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 25 100 IU/ml0,96tekuté liekové formy
131bA10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 50 100 IU/ml0,96tekuté liekové formy
132A10AD05 Inzulín aspart parent. dual release predplnené pero 300 IU0,95tekuté liekové formy
133A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo náplň 300 IU
A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 300 IU
1,00tekuté liekové formy
134A10AE05 Inzulín detemir parent. pôsobiace dlhodobo náplň 300 IU
A10AE05 Inzulín detemir parent. predplnené pero 300 IU
0,91tekuté liekové formy
135A10AE06 Inzulín degludek parent. predplnené pero 300 IU0,61tekuté liekové formy
137aA10BA02 Metformín p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
137bA10BA02 Metformín p.o. 850 mg1,00pevné liekové formy
137cA10BA02 Metformín p.o. 1000 mg1,00pevné liekové formy
138aA10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg0,91pevné liekové formy
138bA10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg0,91pevné liekové formy
138cA10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg0,91pevné liekové formy
140A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokryšt. 3,5 mg1,00pevné liekové formy
141A10BB08 Gliquidon p.o. 30 mg0,70pevné liekové formy
142aA10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg1,00pevné liekové formy
142bA10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg1,00pevné liekové formy
142cA10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 90 mg1,00pevné liekové formy
143aA10BB12 Glimepirid p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
143bA10BB12 Glimepirid p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
143cA10BB12 Glimepirid p.o. 3 mg1,00pevné liekové formy
143dA10BB12 Glimepirid p.o. 4 mg1,00pevné liekové formy
143eA10BB12 Glimepirid p.o. 6 mg1,00pevné liekové formy
144aA10BG03 Pioglitazón p.o. 30 mg0,83pevné liekové formy
144bA10BG03 Pioglitazón p.o. 45 mg0,83pevné liekové formy
145aA10BH01 Sitagliptín p.o. 50 mg1,00pevné liekové formy
145bA10BH01 Sitagliptín p.o. 100 mg1,00pevné liekové formy
146A10BH02 Vildagliptín p.o. 50 mg1,00pevné liekové formy
147aA10BH04 Alogliptín p.o. 12,5 mg0,98pevné liekové formy
147bA10BH04 Alogliptín p.o. 25 mg0,98pevné liekové formy
148A10BH05 Linagliptín p.o. 5 mg0,98pevné liekové formy
149aA10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
149bA10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg1,00pevné liekové formy
151A10BX02 Repaglinid p.o. 2 mg0,86pevné liekové formy
152A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
153A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg1,00pevné liekové formy
154A10BJ05 Dulaglutid s.c. 1,5 mg1,00tekuté liekové formy
156A11CC01 Ergokalciferol parent. 7,5 mg0,85tekuté liekové formy
157A11CC03 Alfakalcidol p.o. 1 mcg0,99pevné liekové formy
159A11DA01 Tiamín (vitamín B1) parent. 100 mg0,67tekuté liekové formy
160A11DB Vitamin B1 v kombinácii s vitamínom B6 parent. 100 mg/50 mg/ml0,54tekuté liekové formy
161A11GA01 Kyselina askorbová parent. 500 mg0,89tekuté liekové formy
162A11HA03 Tokoferol (vitamín E) parent. 300 mg0,10tekuté liekové formy
163A12AA03 Glukonát vápenatý parent. 1 g1,00tekuté liekové formy
164A12AA04 Uhličitan vápenatý p.o. 500 mg0,63pevné liekové formy
165A12AA07 Chlorid vápenatý parent. 1 g1,00tekuté liekové formy
166A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/400 IU
A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/800 IU
A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 500 mg/1000 IU
A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D 600 mg/200 IU
A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D 1000 mg/880 IU
A12AX Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D3 1000 mg/800 IU
0,71pevné liekové formy
vrátane perorálneho prášku
167A12CC02 Síran horečnatý parent. 10 %
A12CC02 Síran horečnatý parent. 20 %
1,00tekuté liekové formy
168A16AX01 Kyselina tioktová p.o. 600 mg0,98pevné liekové formy
169A16AX01 Kyselina tioktová parent. 600 mg1,00tekuté liekové formy
170aA16AX04 Nitizinón p. o. 4 mg/ml1,00všetky liekové formy
170bA16AX04 Nitizinón p. o. 2 mg1,00všetky liekové formy
170cA16AX04 Nitizinón p.o. 5 mg1,00všetky liekové formy
170dA16AX04 Nitizinón p.o. 10 mg1,00všetky liekové formy
170eA16AX04 Nitizinón p.o. 20 mg1,00všetky liekové formy
171A16AX06 Miglustat p.o. 100 mg1,00pevné liekové formy
172A16AX07 Sapropterin p.o. 100 mg1,00pevné liekové formy
173A16AX09 Glycerolfenylbutyrát p.o. 1,1 g/ml1,00pevné liekové formy
174A16AX10 Eliglustat p.o. 84mg1,00pevné liekové formy
175B01AB01 Heparín parent. 50 KU1,00tekuté liekové formy
176aB01AB04 Dalteparín parent. 2500 IU1,00tekuté liekové formy
176bB01AB04 Dalteparín parent. 7500 IU1,00tekuté liekové formy
176cB01AB04 Dalteparín parent. 15000 IU1,00tekuté liekové formy
176dB01AB04 Dalteparín parent. 18000 IU1,00tekuté liekové formy
176eB01AB04 Dalteparín parent. 12500 IU1,00tekuté liekové formy
176fB01AB04 Dalteparín parent. 5000 IU1,00tekuté liekové formy
176gB01AB04 Dalteparín parent. 10000 IU1,00tekuté liekové formy
177aB01AB05 Enoxaparín parent. 8000 IU1,00tekuté liekové formy
177bB01AB05 Enoxaparín parent. 6000 IU1,00tekuté liekové formy
177cB01AB05 Enoxaparín parent. 10000 IU1,00tekuté liekové formy
177dB01AB05 Enoxaparín parent. 4000 IU1,00tekuté liekové formy
177eB01AB05 Enoxaparín parent. 2000 IU1,00tekuté liekové formy
177fB01AB05 Enoxaparín parent. 15000 IU1,00tekuté liekové formy
177gB01AB05 Enoxaparín parent. 12000 IU1,00tekuté liekové formy
178aB01AB06 Nadroparín parent. 19 KU1,00tekuté liekové formy
178bB01AB06 Nadroparín parent. 11,4 KU1,00tekuté liekové formy
178cB01AB06 Nadroparín parent. 15,2 KU1,00tekuté liekové formy
178dB01AB06 Nadroparín parent. 7,6 KU1,00tekuté liekové formy
178eB01AB06 Nadroparín parent. 5,7 KU1,00tekuté liekové formy
178fB01AB06 Nadroparín parent. 3,8 KU1,00tekuté liekové formy
178gB01AB06 Nadroparín parent. 2,85 KU1,00tekuté liekové formy
178hB01AB06 Nadroparín parent. 9,5 KU1,00tekuté liekové formy
179B01AB11 Sulodexid p.o. 250 LSU0,77pevné liekové formy
180aB01AC06 Kyselina acetylsalicylová p.o. 30 mg0,85pevné liekové formy
180bB01AC06 Kyselina acetylsalicylová p.o. 100 mg0,85pevné liekové formy
181B01AC09 Epoprostenol parent. 0,5 mg
B01AC09 Epoprostenol parent. 1,5 mg
1,00tekuté liekové formy
182B01AC10 Indobufén p.o. 200 mg0,23pevné liekové formy
183B01AC11 Iloprost inhal.10 mcg/ml1,00plynné liekové formy
184B01AC21 Treprostinil parent. 25 mg
B01AC21 Treprostinil parent. 50 mg
B01AC21 Treprostinil parent. 100 mg
1,00tekuté liekové formy
185B01AC22 Prasugrel p.o. 10 mg0,91pevné liekové formy
186B01AC23 Cilostazol p.o. 100 mg0,05pevné liekové formy
187B01AC24 Tikagrelor p.o. 90 mg0,92pevné liekové formy
188B01AX05 Fondaparín parent. 2,5 mg0,90tekuté liekové formy
189B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová p.o. 250 mg0,83pevné liekové formy
190B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová parent. 50 mg1,00tekuté liekové formy
192B02BA01 Fytomenadión p.o. 100 mg1,00tekuté liekové formy
193B02BA01 Fytomenadión parent. 10 mg1,00tekuté liekové formy
194B02BD01 Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii parent. 500 IU 6-14 mg/ml
B02BD01 Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii parent. 500 IU 13-41 mg/ml
1,00tekuté liekové formy
195B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 250 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 500 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent.1000 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 1500 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 2000 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 3000 IU rFVIIIFc (efmoroctokog alfa)
1,00tekuté liekové formy
196B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF ≤ 30 IU/ml
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 430 IU
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF ≤ 30 IU/ml
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 860 IU
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF ≤ 60 IU/ml
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 1720 IU
1,00tekuté liekové formy
197B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU (alfaktokog)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU (turoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU (simoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250 IU (moroktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU (alfaktokog)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU (turoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU (simoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 IU (moroktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU (alfaktokog)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU (turoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU (simoktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1000 IU (moroktokog alfa)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 1500 IU (alfaktokog)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 2000 IU (simoktokog alfa)
1,00tekuté liekové formy
198B02BD03 Faktor VIII. parent. inhibitor bypassing. aktivity 500 IU
B02BD03 Faktor VIII. parent. inhibitor bypassing. aktivity 1000 IU
1,00tekuté liekové formy
199B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 500 IU
B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 600 IU
B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 1000 IU
B02BD04 Koagulačný faktor IX. parent. 1200 IU
1,00tekuté liekové formy
200B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 250 IU rDNA (nonakoq gama)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 500 IU rDNA (nonakoq gama)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 1000 IU rDNA (nonakoq gama)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 2000 IU rDNA (nonakog gama)
1,00tekuté liekové formy
201B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 250 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 500 IU RFIXFc (eftrenonakog alfa)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 1000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 2000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)
B02BD04 Koagulačný faktor IX parent 3000 IU rFIXFc (eftrenonakog alfa)
0,99tekuté liekové formy
202B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 750 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 1200 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 1500 IU vWF 1800 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 190 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 250 IU vWF 300 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 375 IU
B02BD06 Koagulačný faktor VIII. parent. 500 IU vWF 600 IU
1,00tekuté liekové formy
203B02BD06 Faktor VIII. parent. 500 IU vWF 500 IU
B02BD06 Faktor VIII. parent. 500 IU vWF 1200 IU
B02BD06 Faktor VIII. parent. 1000 IU vWF 2400 IU
1,00tekuté liekové formy
204B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent. termostabilný 50 KIU
B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent. termostabilný 100 KIU
1,00tekuté liekové formy
205B02BD10 Von Willebrandov faktor parent. 1000 IU1,00tekuté liekové formy
206B02BX01 Etamsylát p.o. 500 mg0,89pevné liekové formy
207B02BX01 Etamsylát parent. 250 mg0,61tekuté liekové formy
208B02BX04 Romiplostim parent. 250 mcg
B02BX04 Romiplostim parent. 500 mcg
1,00tekuté liekové formy
209aB02BX05 Eltrombopag p.o. 25 mg1,00pevné liekové formy
209bB02BX05 Eltrombopag p.o. 50 mg1,00pevné liekové formy
210aB03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 100 mg0,54všetky liekové formy
210bB03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 10 mg/ml0,54všetky liekové formy
210cB03AB05 Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex p.o. 50 mg/ml0,54všetky liekové formy
211B03AC01 Dextriferon parent. 500 mg0,63tekuté liekové formy
212B03AC02 Sacharózový komplex s trojmocným železom parent. na prvkové železo i.v. 100 mg1,00tekuté liekové formy
213B03AD Železo v kombinácii s kyselinou listovou p.o. 100 mg/0,35 mg0,24pevné liekové formy
214aB03BA01 Kyanokobalamín parent. 0,3 mg1,00tekuté liekové formy
214bB03BA01 Kyanokobalamín parent. 1 mg1,00tekuté liekové formy
215B03BB01 Kyselina listová p.o. 10 mg0,64pevné liekové formy
216B03XA01 Erytropoetín parent. 2000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 3000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 4000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 5000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 6000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 10 000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 20 000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 30 000 IU
B03XA01 Erytropoetín parent. 40 000 IU
1,00tekuté liekové formy
217B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 10 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 20 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 60 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 80 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 100 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 150 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 300 mcg
B03XA02 Darbepoetín alfa parent. 500 mcg
1,00tekuté liekové formy
219B05BA03 Cukry parent. glukóza 5%
B05BA03 Cukry parent. glukóza 10%
B05BA03 Cukry parent. glukóza 20%
B05BA03 Cukry parent. glukóza 40%
1,00tekuté liekové formy
220aC01AA05 Digoxín p.o. 0,125 mg0,93pevné liekové formy
220bC01AA05 Digoxín p.o. 0,25 mg0,93pevné liekové formy
221aC01CA24 Epinefrín parent. 0,15 mg0,98tekuté liekové formy
221bC01CA24 Epinefrín parent. 0,3 mg0,98tekuté liekové formy
222aC01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 40 mg0,25pevné liekové formy
222bC01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg0,25pevné liekové formy
223aC01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. 20 mg0,97pevné liekové formy
223bC01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. 40 mg0,97pevné liekové formy
224aC01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 40 mg0,67pevné liekové formy
224bC01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg0,67pevné liekové formy
224cC01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg0,67pevné liekové formy
225aC01EB17 Ivabradín p.o. 5 mg0,98pevné liekové formy
225bC01EB17 Ivabradín p.o. 7,5 mg0,98pevné liekové formy
226aC02AC05 Moxonidín p.o. 0,2 mg1,00pevné liekové formy
226bC02AC05 Moxonidín p.o. 0,3 mg1,00pevné liekové formy
226cC02AC05 Moxonidín p.o. 0,4 mg1,00pevné liekové formy
227aC02CA06 Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg1,00pevné liekové formy
227bC02CA06 Urapidil p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg1,00pevné liekové formy
228aC02KX01 Bosentan p.o. 62,5 mg1,00pevné liekové formy
228bC02KX01 Bosentan p.o. 125 mg1,00pevné liekové formy
229C02KX02 Ambrisentan p.o. 5 mg1,00pevné liekové formy
230aC03CA01 Furosemid p.o. 40 mg1,00pevné liekové formy
230bC03CA01 Furosemid p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
231C03CA01 Furosemid parent. 125 mg1,00tekuté liekové formy
232C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 25 mg
C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg
C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
C07AB02 Metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg
1,00pevné liekové formy
233aC07AB07 Bisoprolol p.o. cor 2,5 mg0,55pevné liekové formy
233bC07AB07 Bisoprolol p.o. cor 5 mg0,55pevné liekové formy
233cC07AB07 Bisoprolol p.o. cor 10 mg0,55pevné liekové formy
234aC07AB07 Bisoprolol p.o. 5 mg0,83pevné liekové formy
234bC07AB07 Bisoprolol p.o. 10 mg0,83pevné liekové formy
235aC07AG02 Karvedilol p.o. 6,25 mg1,00pevné liekové formy
235bC07AG02 Karvedilol p.o. 12,5 mg1,00pevné liekové formy
235cC07AG02 Karvedilol p.o. 25 mg1,00pevné liekové formy
236C08CA01 Amlodipín p.o. 5 mg
C08CA01 Amlodipín p.o. 10 mg
1,00pevné liekové formy
237aC08CA02 Felodipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 5 mg0,89pevné liekové formy
237bC08CA02 Felodipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 10 mg0,89pevné liekové formy
238aC08CA09 Lacidipín p.o. 4 mg0,85pevné liekové formy
238bC08CA09 Lacidipín p.o. 6 mg0,85pevné liekové formy
239aC08DA01 Verapamil p.o. 40 mg0,91pevné liekové formy
239bC08DA01 Verapamil p.o. 80 mg0,91pevné liekové formy
240aC08DA01 Verapamil p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg0,92pevné liekové formy
240bC08DA01 Verapamil p.o. predĺžené uvoľňovanie 240 mg0,92pevné liekové formy
241aC08DB01 Diltiazem p.o. predĺžené uvoľňovanie 90 mg0,72pevné liekové formy
241bC08DB01 Diltiazem p.o. predĺžené uvoľňovanie 120 mg0,72pevné liekové formy
242C10AB05 Fenofibrát p.o. 200 mg
C10AB05 Fenofibrát p.o. nanočastice 145 mg
C10AB05 Fenofibrát p.o. supra bio 160 mg
C10AB05 Fenofibrát p.o. supra bio 215 mg
1,00pevné liekové formy
243D01AC01 Klotrimazol loc. 1%0,64polotuhé liekové formy
244D01AC01 Klotrimazol loc. 1 %0,34tekuté liekové formy
245D01AC16 Flutrimazol loc. crm 1%0,47polotuhé liekové formy
246D01AC16 Flutrimazol loc. sol. 1%0,62tekuté liekové formy
247D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. (100 g )
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. (200 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. (400 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. liq (500 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. kombinácie (500 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. kombinácie (1000 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. liq. 84,75% (500 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. liq. 46,45% (500 ml)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. ung, crm (50 g)
D02AC Lieky s vazelínou a tukmi loc. ung, crm (100 g)
1,00všetky liekové formy okrem kombinácií
248D02AE01 Karbamid loc. lot., hydro, lipo
D02AE01 Karbamid loc. lot. lipo
0,88tekuté liekové formy
249aD05AX04 Takalcitol loc.0,65
249bD05AX04 Takalcitol loc. ung0,65
250aD05BB02 Acitretín p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
250bD05BB02 Acitretín p.o. 25 mg1,00pevné liekové formy
251D07AB02 Hydrokortizón butyrát loc. 0,1%0,76
252D07AC13 Mometazón loc. 0,1%1,00
253D07AC14 Metylprednizolón aceponát loc. crm.0,1%0,66
254aD10AF02 Erytromycín loc. liq. 4 %0,84
254bD10AF02 Erytromycín loc. ung. 2%0,84
255D10AX03 Kyselina azelaová loc. crm. 20%0,50
256aD10BA01 Izotretinoín p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
256bD10BA01 Izotretinoín p.o. 20 mg
D10BA01 Izotretinoín p.o. 40 mg
1,00pevné liekové formy
257aD11AH01 Tacrolimus monohydrát loc. 0,03 %0,80polotuhé liekové formy
257bD11AH01 Tacrolimus monohydrát loc. 0,1 %0,80polotuhé liekové formy
258R03AC02 Salbutamol inhal. plv. inh. 100 mcg
R03AC02 Salbutamol inhal. 100 mcg
1,00všetky liekové formy
259R03AC12 Salmeterol inhal. aerosol 25 mcg
R03AC12 Salmeterol inhal. plv. 50 mcg
0,97všetky liekové formy
260aR03AC13 Formoterol inhal. plv. inh. 6 mcg1,00všetky liekové formy
260bR03AC13 Formoterol inhal. plv.12 mcg1,00všetky liekové formy
261aR03BA01 Beklometazón inhal. aerosol 100 mcg
R03BA01 Beklometazón inhal. easi-breathe aerosol. 100 mcg
0,96všetky liekové formy
261bR03BA01 Beklometazón inhal. plv. 200 mcg0,96všetky liekové formy
261cR03BA01 Beklometazón inhal. aerosol 250 mcg
R03BA01 Beklometazón inhal. easi-breathe aerosol. 250 mcg
0,96všetky liekové formy
262aR03BA02 Budezonid inhal. 100 mcg1,00všetky liekové formy
262bR03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg
R03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg (bezfreónový)
R03BA02 Budezonid inhal. 200 mcg náplň
R03BA02 Budezonid inhal. 400 mcg
1,00všetky liekové formy
263aR03BA05 Flutikazón inhal. 50 mcg (bezfreónové)1,00všetky liekové formy
263bR03BA05 Flutikazón inhal. 125 mcg (bezfreónové)1,00všetky liekové formy
263cR03BA05 Flutikazón inhal. 250 mcg (bezfreónové)1,00všetky liekové formy
263dR03BA05 Flutikazón inhal. 100 mcg1,00všetky liekové formy
263eR03BA05 Flutikazón inhal. 250 mcg1,00všetky liekové formy
263fR03BA05 Flutikazón inhal. 500 mcg1,00všetky liekové formy
264aR03BA07 Mometazón inhal. 200 mcg1,00všetky liekové formy
264bR03BA07 Mometazón inhal. 400 mcg1,00všetky liekové formy
265R03CC02 Salbutamol p.o. 0,4 mg/ml0,96všetky liekové formy
266R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 125 mg
R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg
R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 250 mg
R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg
R03DA04 Teofylín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg
1,00všetky liekové formy
267aR03DC03 Montelukast p.o. 4 mg1,00všetky liekové formy
267bR03DC03 Montelukast p.o. 4 mg gra por1,00všetky liekové formy
267cR03DC03 Montelukast p.o. 5 mg1,00všetky liekové formy
267dR03DC03 Montelukast p.o. 10 mg1,00všetky liekové formy
271aR03DX05 Omalizumab s.c. 75 mg1,00všetky liekové formy
271bR03DX05 Omalizumab s.c. 150 mg1,00všetky liekové formy
272B05BC01 Manitol parent. 10%1,00tekuté liekové formy
273B05XA01 Chlorid draselný parent. 7,45 %1,00tekuté liekové formy
274B06AC01 Ľudský inhibítor C1 esterázy parent. 500 IU1,00tekuté liekové formy
275B06AC02 Ikatibant parent. 30 mg1,00tekuté liekové formy
276B06AC04 Konestat alfa parent. 2100 IU1,00tekuté liekové formy
277C01BA08 Prajmalín p.o. 20 mg1,00pevné liekové formy
278C01BC03 Propafenón parent. 35 mg1,00tekuté liekové formy
279aC01BC03 Propafenón p.o. 150 mg1,00pevné liekové formy
279bC01BC03 Propafenón p.o. 300 mg1,00pevné liekové formy
280aC01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 225 mg1,00pevné liekové formy
280bC01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 325 mg1,00pevné liekové formy
280cC01BC03 Propafenón p.o. predĺžené uvoľňovanie 425 mg1,00pevné liekové formy
281C01BD01 Amiodarón p.o. 200 mg0,93pevné liekové formy
282C01BD01 Amiodarón parent. 150 mg1,00tekuté liekové formy
283C01BD07 Dronedarón p.o. 400 mg0,94pevné liekové formy
284C01BG11 Vernakalant parent. 500 mg1,00tekuté liekové formy
285C01CA03 Noradrenalín parent. 1 mg1,00tekuté liekové formy
286C01CA04 Dopamín parent. 200 mg1,00tekuté liekové formy
287C01CA24 Epinefrín parent. 1 mg1,00tekuté liekové formy
288C01DA02 Glycerol trinitrát inhal. 1%0,65
289C01DA02 Glycerol trinitrát sublng. 0,5 mg1,00pevné liekové formy
290C01EA01 Alprostadil parent. 20 µg
C01EA01 Alprostadil parent. 100 µg
1,00tekuté liekové formy
291C01EB15 Trimetazidín p.o. 20 mg0,69pevné liekové formy
292C01EB15 Trimetazidín p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie 35 mg0,93pevné liekové formy
293C02AB01 L- metyldopa p.o. 250 mg0,88pevné liekové formy
294C02AC06 Rilmenidín p.o. 1 mg0,92pevné liekové formy
295C02KX04 Macitentan p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
296C03AA03 Hydrochlorotiazid p.o. 25 mg1,00pevné liekové formy
298C03BA11 Indapamid p.o. 2,5 mg1,00pevné liekové formy
299C03BA11 Indapamid p.o. predĺžené uvoľňovanie 1,5 mg0,99pevné liekové formy
300C03DA01 Spironolaktón p.o. 25 mg0,61pevné liekové formy
301C04AX21 Naftidrofuryl p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg0,76pevné liekové formy
302C05AE01 Glyceroltrinitrát loc. rektálna masť0,89polotuhé liekové formy
303C07AA05 Propranolol p.o. 3,75 mg/ml1,00tekuté liekové formy
304C07AB05 Betaxolol p.o. 20 mg0,89pevné liekové formy
305C07AB08 Celiprolol p.o. 200 mg0,83pevné liekové formy
306C07AB12 Nebivolol p.o. 5 mg0,74pevné liekové formy
307C08CA05 Nifedipín p.o. predĺžené uvoľňovanie 20 mg1,00pevné liekové formy
308C08CA06 Nimodipín p.o. 30 mg0,93pevné liekové formy
309C01BC04 Flekainid p.o. 50 mg
C01BC04 Flekainid p.o. 100 mg
1,00pevné liekové formy
310aC01DX12 Molsidomín p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
310bC01DX12 Molsidomín p.o. 4 mg1,00pevné liekové formy
311aC02KX05 Riociguát p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
311bC02KX05 Riociguát p.o. 1,5 mg1,00pevné liekové formy
311cC02KX05 Riociguát p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
311dC02KX05 Riociguát p.o. 2,5 mg1,00pevné liekové formy
312aC10AX14 Alirokumab s.c. 75 mg1,00tekuté liekové formy
312bC10AX14 Alirokumab s.c. 150 mg1,00tekuté liekové formy
314C10AX09 Ezetimib p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
315C10AX13 Evolokumab s. c. 140 mg1,00
316D01AA01 Nystatín loc. 100 KU 0,25
317D01AE14 Ciklopirox loc. liečivý lak na nechty0,68
318D01AE16 Amorolfín loc. lac. 5%0,70
319D01BA02 Terbinafín p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
320D06AX09 Mupirocín loc. 2,2 %0,70
321D06BB04 Podophylotoxín loc. crm 0,15%0,80
322D06BB10 Imikvimod loc. crm 5%1,00
323D06BB12 Epigalokatechíngalát loc. ung. 10%1,00
324D06BX01 Metronidazol loc. 0,75%0,45
325D06AX01 Kyselina fusidová loc. crm 2%
D06AX01 Kyselina fusidová loc. ung 2%
0,65polotuhé liekové formy
326D07AA02 Hydrokortizón loc. ung. 1%0,43polotuhé liekové formy
327D07XC01 Betametazón loc. liq.
D07XC01 Betametazón loc. ung.
0,83tekuté, polotuhé liekové formy
328D07AB09 Triamcinolón loc. 0,1% ung, crm0,67
329D07AB10 Alclometasone loc. ung, crm 0,05%0,67
330D07AC01 Betametazón loc. ung, crm, lot der 0,05%0,84
331D07AC04 Fluocinolón loc. gel 0,025%0,70
332D07AD01 Klobetazol propionát loc.0,05%0,80
333D11AH02 Pimekrolimus loc. 1%0,75
334G01AA01 Nystatín vag. 0,1 MU0,84
335G01AA10 Klindamycín vag. 20 mg/l0,90
336G01AC05 Dequalínium chlorid vag. 10 mg0,70
337G01AF05 Ekonazol vag. glo. 150 mg0,91
338G01AF12 Fenticonazol vag. crm.
G01AF12 Fenticonazol vag. obsah balenia 600 mg cps.vag.
0,42
339G01AF15 Butokonazol vag. crem0,49
340G01AX05 Nifuratel p.o. 200 mg0,69
341G01AX11 Polyvidón - jód vag.0,42
342G02CB01 Bromkriptín p.o. 2,5 mg1,00
344G03BA03 Testosterón parent. undekanoát1,00
345G03BB01 Mesterolón p.o. 25 mg0,80
346G03CA03 Estradiol p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
348G03CA04 Estriol vag.0,83
349G03CX01 Tibolón p.o. 2,5 mg0,75
350G03DB08 Dienogest p.o. 2 mg0,96
351G03DA04 Progesterón parent. nedepot. 60 mg0,65
352G03DB01 Dydrogesterón p.o. 10 mg0,77
353G03DC02 Noretisterón p.o. 5 mg1,00
354aG03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 150IU0,67
354bG03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 600IU0,67
354cG03GA02 Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol. 75IU0,67
355aG03GA04 Urofolitropín parent. vysokopurifikovaný 150IU0,53
355bG03GA04 Urofolitropín parent. vysokopurifikovaný 75IU0,53
356G03GA08 Choriogonadotropín alfa parent. 250 mcg0,28
358G03HA01 Cyproterón p.o. 50 mg0,88
359G03HA01 Cyproterón parent. 300 mg0,93
360G03XB02 Ulipristal p.o. 5 mg0,92
361G04BC Rozpúšťadlá močových kameňov p.o. 3 g0,88
362G04BD04 Oxybutynín p.o. 5 mg1,00
363G04BD04 Oxybutynín transd.1,00
364G04BD06 Propiverín p.o. 15 mg0,77
365G04BD07 Tolterodín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg0,93
366aG03XA01 Danazol p.o. 100 mg0,95
366bG03XA01 Danazol p.o. 200 mg0,95
367aG04BD08 Solifenacín p.o. 5 mg1,00
367bG04BD08 Solifenacín p.o. 10 mg1,00
368aG04BD09 Trospium chlorid p.o. 15 mg0,93
368bG04BD09 Trospium chlorid p.o. 30 mg0,93
369aG04BD10 Darifenacín p.o. predĺžené uvoľňovanie 7,5 mg1,00
369bG04BD10 Darifenacín p.o. predĺžené uvoľňovanie 15 mg1,00
370aG04BD11 Fesoterodín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg0,94
370bG04BD11 Fesoterodín p.o.predĺžené uvoľňovanie 8 mg0,94
371G04BD12 Mirabegron p.o. 50 mg1,00
372G04BE03 Sildenafil p.o. 20 mg1,00
373G04CA02 Tamsulosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,4 mg
G04CA02 Tamsulosín p.o. kontrol. absorp. systém 0,4 mg
1,00
374aG04CA04 Silodozín p.o. 4 mg0,81
374bG04CA04 Silodozín p.o. 8 mg0,81
375G04CB02 Dutasterid p.o. 0,5 mg0,91
376H01AB01 Tyrotropín parent. 0,9 mg1,00
377aH01AX01 Pegvisomant s.c. 10mg1,00
377bH01AX01 Pegvisomant s.c. 15mg1,00
377cH01AX01 Pegvisomant s.c. 20mg1,00
378aH01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 60 mcg1,00
378bH01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 120 mcg
H01BA02 Dezmopresín p.o. sublng. lyofilizát 240 mcg
1,00
379H01BA02 Dezmopresín nasal. 10 mcg/0,1 ml1,00
380aH01CB02 Oktreotid parent. 500 mcg1,00všetky liekové formy
380bH01CB02 Oktreotid parent. 100 mcg1,00všetky liekové formy
380cH01CB02 Oktreotid parent. depot. 20 mg1,00všetky liekové formy
380dH01CB02 Oktreotid parent. depot. 30 mg1,00všetky liekové formy
381aH01CB03 Lanreotid parent. 60 mg1,00všetky liekové formy
381bH01CB03 Lanreotid parent. 120 mg1,00všetky liekové formy
382H01CB05 Pasireotid parent. 40 mg1,00
383aH02AB02 Dexametazón p.o. 4 mg1,00
383bH02AB02 Dexametazón p.o. 20 mg1,00
384H02AB02 Dexametazón parent. 8 mg1,00
385aH02AB04 Metylprednizolón p.o. 4 mg1,00
385bH02AB04 Metylprednizolón p.o. 16 mg1,00
386aH02AB04 Metylprednizolón parent. 200 mg1,00
386bH02AB04 Metylprednizolón parent. 250 mg1,00
387aH02AB07 Prednizón p.o. 5 mg1,00
387bH02AB07 Prednizón p.o. 20 mg1,00
388H02AB09 Hydrokortizón parent. 100 mg1,00
389H03BA02 Propyltiouracil p.o. 50 mg1,00
390H03BB02 Tiamazol p.o. 10 mg1,00
391H04AA01 Glukagón parent. hypokit0,80
392H05AA02 Teriparatid parent. 600 mcg0,97
393aH05BX01 Cinakalcet p.o. 30 mg1,00
393bH05BX01 Cinakalcet p.o. 60 mg1,00
393cH05BX01 Cinakalcet p.o. 90 mg1,00
394aH05BX02 Parikalcitol p.o. 1 mcg1,00
394bH05BX02 Parikalcitol p.o. 2 mcg1,00
395H05BX02 Parikalcitol parent. 5 mcg1,00
396J04BA02 Dapson p.o. 100 mg1,00
397J05AB14 Valganciklovir p.o. 450 mg1,00
398J05AE03 Ritonavir p.o. 100 mg0,60
399J05AE10 Darunavir p.o. 800 mg (30 ks)1,00
400J05AE10 Darunavir p.o. 600 mg1,00
402aJ05AF05 Lamivudin p.o. 100 mg1,00
402bJ05AF05 Lamivudin p.o. 150 mg1,00
403J05AF07 Tenofovir p.o. 145 mg1,00
404J05AF08 Adefovir p.o. 10 mg1,00
405aJ05AF10 Entekavir p.o. 0,5 mg1,00
405bJ05AF10 Entekavir p.o. 1 mg1,00
407J05AG05 Rilpivirín p.o. 25 mg1,00
408aJ05AX05 Inozín pranobex p.o. 500 mg0,77
408bJ05AX05 Inozín pranobex p.o. tekuté LF0,77
409J05AX08 Raltegravir p.o. 600mg1,00
410J05AX08 Raltegravír p.o. 400 mg1,00
411J05AX12 Dolutegravir p.o. 50 mg1,00
412J05AX15 Sofosbuvir p.o. 400 mg1,00
414aJ06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 800 mg1,00
414bJ06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 1000 mg1,00
414cJ06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 2000 mg1,00
414dJ06BA01 Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 4000 mg1,00
415aJ06BA01 Normálny ludský imunoglobulín (10% IG) s.c. 2,5 g1,00
415bJ06BA01 Normálny ludský imunoglobulín (10% IG) s.c. 5 g1,00
415cJ06BA01 Normálny ludský imunoglobulín (10% IG) s.c. 10 g1,00
415dJ06BA01 Normálny ludský imunoglobulín (10% IG) s.c. 20 g1,00
415eJ06BA01 Normálny ludský imunoglobulín (10% IG) s.c. 30 g1,00
416aJ06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 0,5 g1,00
416bJ06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 2,5 g1,00
416cJ06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 5 g1,00
416dJ06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 10 g
J06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 30 g
1,00
416eJ06BA02 Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a. parent. 20 g1,00
417L01AA01 Cyklofosfamid parent. 200 mg
L01AA01 Cyklofosfamid parent. 500 mg
L01AA01 Cyklofosfamid parent. 1g
1,00
418L01AA06 Ifosfamid parent. 1g
L01AA06 Ifosfamid parent. 2g
1,00
419L01AA09 Bendamustín parent. 25 mg
L01AA09 Bendamustín parent. 100 mg
1,00
421L01AD05 Fotemustín parent. 208 mg1,00
422aL01AX03 Temozolomid p.o. 20 mg1,00
422bL01AX03 Temozolomid p.o. 100 mg1,00
422cL01AX03 Temozolomid p.o. 140 mg1,00
422dL01AX03 Temozolomid p.o. 180 mg1,00
422eL01AX03 Temozolomid p.o. 250 mg1,00
423L01BA01 Metotrexát parent. 5000 mg1,00
424aL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 25 mg1,00
424bL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 22,5 mg1,00
424cL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 20 mg1,00
424dL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 17,5 mg1,00
424eL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 15 mg1,00
424fL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 12,5 mg1,00
424gL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 10 mg1,00
424hL01BA01 Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou 7,5 mg1,00
425L01BA04 Pemetrexed parent. 100 mg
L01BA04 Pemetrexed parent. 500 mg
1,00
426L01BB02 Merkaptopurín p.o. 2000 mg1,00všetky liekové formy
427L01BB04 Kladribin parent. 10 mg1,00
428L01BB05 Fludarabín p.o. 10 mg1,00
429L01BB05 Fludarabín parent. 50 mg1,00
430L01BC02 Fluorouracil loc. ung.1,00
431L01BC02 Fluorouracil parent. 1 g
L01BC02 Fluorouracil parent. 5 g
1,00
432L01BC06 Kapecitabin p.o. 500 mg1,00
433L01BC07 Azacitidín parent. 100 mg1,00
434L01CA02 Vinkristin parent. 1 mg1,00
435L01CA04 Vinorelbin parent. 10 mg
L01CA04 Vinorelbin parent. 50 mg
1,00
436aL01CA04 Vinorelbin p.o. 20 mg1,00
436bL01CA04 Vinorelbin p.o. 30 mg1,00
437L01CA05 Vinflunín parent. 50 mg
L01CA05 Vinflunín parent. 250 mg
0,70
438L01CB01 Etopozid parent. 100 mg
L01CB01 Etopozid parent. 200 mg
1,00
439L01CD01 Paklitaxel parent. nanočastice viazané na albumín 100 mg1,00
440L01CD01 Paklitaxel parent. 30 mg
L01CD01 Paklitaxel parent. 100 mg
L01CD01 Paklitaxel parent. 300 mg
1,00
441L01CD02 Docetaxel parent. 20 mg
L01CD02 Docetaxel parent. 80 mg
1,00
442L01DB01 Doxorubicín parent. 10 mg
L01DB01 Doxorubicín parent. 50 mg
1,00
443L01DB01 Doxorubicín parent. lipozomálny, nepegylovaný 50 mg1,00
444L01DB01 Doxorubicín parent. Lipozomálny, pegylovaný 20 mg1,00
445L01DB02 Daunorubicín parent. 20 mg1,00
446L01DB03 Epirubicín parent. 10 mg
L01DB03 Epirubicín parent. 50 mg
1,00
447L01DB06 Idarubicín p.o. 10 mg0,91
448L01DB06 Idarubicín parent. 10 mg1,00
449L01DB07 Mitoxantrón parent. 20 mg1,00
450L01DB11 Pixantrón parent. 29 mg1,00
452L01XA02 Karboplatina parent. 50 mg
L01XA02 Karboplatina parent. 150 mg
L01XA02 Karboplatina parent. 450 mg
1,00
453L01XA03 Oxaliplatina parent. 50 mg
L01XA03 Oxaliplatina parent. 100 mg
1,00
454L01XC02 Rituximab parent. 100 mg
L01XC02 Rituximab parent. 500 mg
1,00
455L01XC02 Rituximab s.c.1400 mg1,00
456L01XC03 Trastuzumab parent. 150 mg1,00
457L01XC03 Trastuzumab s.c. 600 mg1,00
458L01XC06 Cetuximab parent. 100 mg1,00
459L01XC07 Bevacizumab parent. 100 mg
L01XC07 Bevacizumab parent. 400 mg
1,00
460L01XC08 Panitumumab parent. 100 mg
L01XC08 Panitumumab parent. 400 mg
1,00
461L01XC12 Brentuximab vedotín parent. 50 mg1,00
462L01XC13 Pertuzumab parent. 420 mg1,00
463L01XC15 Obinutuzumab parent. 1000 mg1,00
464L01XC18 Pembrolizumab parent. 100 mg1,00
465L01XC26 Inotuzumab ozogamicín parent.1 mg1,00
467aL01XE01 Imatinib p.o. 100 mg1,00
467bL01XE01 Imatinib p.o. 400 mg1,00
468L01XE02 Gefitinib p.o. 250 mg1,00
469aL01XE03 Erlotinib p.o. 100 mg1,00
469bL01XE03 Erlotinib p.o. 150 mg1,00
470aL01XE04 Sunitinib p.o. 12,5 mg1,00
470bL01XE04 Sunitinib p.o. 25 mg1,00
470cL01XE04 Sunitinib p.o. 50 mg1,00
471L01XE05 Sorafenib p.o. 200 mg1,00
472L01XE06 Dasatinib p.o. 70 mg1,00
473L01XE07 Lapatinib p.o. 250 mg1,00
474L01XE09 Temsirolimus parent. 30 mg1,00
475aL01XE11 Pazopanib p.o. 200 mg1,00
475bL01XE11 Pazopanib p.o. 400 mg1,00
476aL01XE13 Afatinib p.o. 20 mg1,00
476bL01XE13 Afatinib p.o. 30 mg1,00
476cL01XE13 Afatinib p.o. 40 mg1,00
477aL01XE24 Ponatinib p.o. 15 mg1,00
477bL01XE24 Ponatinib p.o. 45 mg1,00
478L01XE26 Cabozantinib p.o. 20 mg + 80 mg0,75
480L01XX11 Estramustin p.o. 140 mg1,00
482L01XX17 Topotekan parent. 1 mg
L01XX17 Topotekan parent. 4 mg
1,00
483L01XX19 Irinotekan parent. 40 mg
L01XX19 Irinotekan parent. 100 mg
1,00
484L01XX23 Mitotan p.o. 500 mg1,00
485L01XX25 Bexaroten p.o. 75 mg1,00
486L01XX32 Bortezomib parent. 3,5 mg1,00
487L01XX35 Anagrelid p.o. 0,5 mg1,00
488L01XX43 Vismodegib p.o. 150 mg0,75
489L01XX44 Aflibercept parent. 100 mg
L01XX44 Aflibercept parent. 200 mg
1,00
491aL01XX52 Venetoklax p.o. 10 mg1,00
491bL01XX52 Venetoklax p.o. 50 mg1,00
491cL01XX52 Venetoklax p.o. 100 mg1,00
492L02AB01 Megestrol p.o. 160 mg1,00
493L02AE02 Leuprorelin parent. 5 mg imp.1,00
494aL02AE03 Goserelin parent. depot. 3,6 mg1,00
494bL02AE03 Goserelin parent. depot. 10,8 mg1,00
495L02AE04 Triptorelín parent. 0,1 mg0,94
496aL02BA01 Tamoxifén p.o. 10 mg0,99
496bL02BA01 Tamoxifén p.o. 20 mg0,99
497L02BA03 Fulvestrant parent. 250 mg1,00
498L02BB03 Bikalutamid p.o. 150 mg1,00
499L02BB04 Enzalutamid p.o. 40 mg1,00
500L02BG03 Anastrozol p.o. 1 mg1,00
501L02BG04 Letrozol p.o. 2,5 mg1,00
502L02BG06 Exemestan p.o. 25 mg1,00
503aL02BX02 Degarelix parent. 80 mg1,00
503bL02BX02 Degarelix parent. 120 mg1,00
504L02BX03 Abiraterón p.o. 250 mg1,00
505aL03AA02 Filgrastim parent. 300 mcg1,00
505bL03AA02 Filgrastim parent. 480 mcg1,00
506L03AA13 Pegfilgrastím parent. 6 mg1,00
507L03AA14 Lipegfilgrastim s.c. 6 mg1,00
509L03AB05 Interferón alfa-2b parent. 25 MU1,00
510L03AB08 Interferón beta-1b parent. 300 mcg1,00
511L03AB11 Peginterferón alfa-2a parent. sol. inj. 180 mcg1,00
512L03AB13 Peginterferón beta-1a s.c. 63 mcg a 94 mcg
L03AB13 Peginterferón beta-1a s.c. 125 mcg
1,00
515L03AX03 BCG vakcína parent.1,00
516L03AX13 Glatirameracetát parent. 20 mg
L03AX13 Glatirameracetát parent. 40 mg
1,00
518L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 180 mg
L04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 360 mg
1,00pevné liekové formy
519aL04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
519bL04AA06 Kyselina mykofenolová p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
520L04AA10 Sirolimus p.o. 1 mg1,00
521aL04AA13 Leflunomid p.o. 10 mg1,00
521bL04AA13 Leflunomid p.o. 20 mg1,00
522aL04AA18 Everolimus p.o. 0,25 mg1,00
522bL04AA18 Everolimus p.o. 0,75 mg1,00
523L04AA23 Natalizumab parent. 300 mg1,00
524L04AA24 Abatacept parent. 250 mg1,00
525L04AA26 Belimumab parent. 120 mg
L04AA26 Belimumab parent. 400 mg
1,00
526L04AA27 Fingolimod p.o. 0,5 mg1,00
527L04AA29 Tofacitinib p.o. 5 mg1,00
528L04AA31 Teriflunomid p.o. 14 mg1,00
529aL04AA32 Apremilast p.o. 10 mg, 20 mg, 30 mg1,00
529bL04AA32 Apremilast p.o. 30 mg1,00
530L04AA33 Vedolizumab parent. 300 mg1,00
531L04AA34 Alemtuzumab parent. 12 mg1,00
532L04AA37 Baricitinib p.o. 4 mg1,00
533L04AA40 Kladribín p.o.10 mg1,00
534aL04AB01 Etanercept parent. 50 mg1,00
534bL04AB01 Etanercept parent. 25 mg1,00
534cL04AB01 Etanercept parent. 10 mg1,00
535L04AB02 Infliximab parent. 100 mg1,00
536aL04AB04 Adalimumab parent. 40 mg1,00
536bL04AB04 Adalimumab parent. 80 mg1,00
536cL04AB04 Adalimumab parent. pediatr. 20 mg1,00
536dL04AB04 Adalimumab parent. pediatr. 40 mg1,00
537L04AB05 Certolizumab parent. 200 mg1,00
538L04AB06 Golimumab parent. 50 mg1,00
539L04AC03 Anakinra s.c. 100 mg1,00
541L04AC05 Ustekinumab parent. 45 mg
L04AC05 Ustekinumab parent. 90 mg
L04AC05 Ustekinumab parent. 130 mg
1,00
542L04AC07 Tocilizumab s.c. 162 mg1,00
543L04AC07 Tocilizumab parent. 80 mg
L04AC07 Tocilizumab parent. 200 mg
L04AC07 Tocilizumab parent. 400 mg
1,00
544L04AC08 Kanakinumab parent. 150 mg1,00
545L04AC10 Sekukinumab s.c. 150 mg1,00
546L04AC13 Ixekizumab s.c. 80 mg1,00
547aL04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 25 mg1,00
547bL04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 50 mg1,00
547cL04AD01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované 100 mg1,00
547dL04AD01 Cyklosporín p.o. 100 mg/ml tekuté1,00
548aL04AD02 Takrolimus p.o. 1 mg1,00
548bL04AD02 Takrolimus p.o. 5 mg1,00
549aL04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,5 mg1,00
549bL04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 1 mg1,00
549cL04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 3 mg1,00
549dL04AD02 Takrolimus p.o. predĺžené uvoľňovanie 5 mg1,00
550aL04AX01 Azatioprin p.o. 25 mg1,00
550bL04AX01 Azatioprin p.o. 50 mg1,00
550cL04AX01 Azatioprin p.o. 100 mg1,00
551aL04AX03 Metotrexát p.o. 2,5 mg1,00
551bL04AX03 Metotrexát p.o. 10 mg1,00
552aM01AB01 Indometacín p.rect. 50 mg0,75
552bM01AB01 Indometacín p.rect. 100 mg0,75
553M01AB05 Diklofenak p.rect. 100 mg0,63
554M01AB05 Diklofenak parent. 75 mg0,71
555M01AB16 Aceklofenak p.o. 100 mg0,40
557M01AC01 Piroxikam p.o. betacyklodextrín 20 mg0,38
558M01AC05 Lornoxikam parent. 8 mg0,41
559M01AC06 Meloxikam parent. 15 mg0,87
560M01AE03 Ketoprofén parent. 100 mg0,75
561M01AE17 Dexketoprofen p.o. 25 mg0,15
562aM01CC01 Penicilamín p.o. 150 mg1,00
562bM01CC01 Penicilamín p.o. 300 mg1,00
563M03AX01 Botulotoxín parent. 100 UT1,00
564M03AX01 Botulotoxín parent. 500 UT0,88
565M03AX01 Botulotoxín typu B parent. 10 000 IU1,00
566M03BX02 Tizanidín p.o. 2 mg
M03BX02 Tizanidín p.o. 4 mg
0,36
567M04AA01 Allopurinol p.o. 300 mg1,00
568aM04AA03 Febuxostat p.o. 80 mg0,96
568bM04AA03 Febuxostat p.o. 120 mg0,96
569M04AC01 Kolchicín p.o. 0,5 mg0,61
571aM05BA03 Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 30 mg1,00
571bM05BA03 Kyselina pamidronová parent.(časová dávka) 60 mg1,00
571cM05BA03 Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 90 mg1,00
572M05BA06 Kyselina ibandrónová p.o. 150 mg1,00
573M05BA06 Kyselina ibandrónová p.o. 50 mg1,00
574M05BA06 Kyselina ibandrónová parent. sol inj 3 mg1,00
575M05BA06 Kyselina ibandrónová parent. con inf 6 mg0,79
576M05BA07 Kyselina risedrónová p.o. 35 mg1,00
577M05BA08 Kyselina zoledrónová parent. 5 mg1,00
578M05BA08 Kyselina zoledrónová parent. 4 mg1,00
579M05BX04 Denosumab parent. 120 mg0,87
581M09AX01 Kyselina hyalurónová parent. 20 mg0,30
582M09AX07 Nusinersen parent. 12 mg1,00
583N01AB08 Sevofluran inhal. 100%1,00
584N01AX03 Ketamín parent. 500 mg1,00
587N01BB02 Lidokaín transd. 700 mg0,63
588N01BX04 Kapsaicín 8% transd. 179 mg1,00
589aN02AA01 Morfín parent. 10 mg1,00
589bN02AA01 Morfín parent. 20 mg1,00
590aN02AA03 Hydromorfón p.o. 2 mg1,00
590bN02AA03 Hydromorfón p.o. 4 mg1,00
590cN02AA03 Hydromorfón p.o. 8 mg1,00
590dN02AA03 Hydromorfón p.o. 16 mg1,00
591aN02AA08 Dihydrokodeín p.o. 60 mg0,96
591bN02AA08 Dihydrokodeín p.o. 90 mg0,96
591cN02AA08 Dihydrokodeín p.o. 120 mg0,96
592aN02AB02 Petidín parent. 50 mg1,00
592bN02AB02 Petidín parent. 100 mg1,00
593aN04BB01 Amantadín p.o. 100 mg1,00všetky liekové formy
593bN04BB01 Amantadín p.o. sulfát 100 mg1,00všetky liekové formy
594N04BB01 Amantadín parent. 200 mg1,00všetky liekové formy
595aN04BC04 Ropinirol p.o. 0,25 mg1,00
595bN04BC04 Ropinirol p.o. 0,5 mg1,00
595cN04BC04 Ropinirol p.o. 1 mg1,00
595dN04BC04 Ropinirol p.o. 2 mg1,00
596aN04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2 mg1,00
596bN04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg1,00
596cN04BC04 Ropinirol p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg1,00
597aN04BC05 Pramipexol p.o. prepoč. na bázu 0,18 mg1,00
597bN04BC05 Pramipexol p.o. prepoč. na bázu 0,7 mg1,00
598aN04BC07 Apomorfín parent. subkutánna infúzia, injekčný a infúzny roztok 50 mg1,00
598bN04BC07 Apomorfín parent. subkutánna infúzia, injekčný a infúzny roztok 30 mg1,00
599N04BD02 Rasagilín p.o. 1 mg1,00
600N04BX01 Tolkapon p.o. 100 mg0,97
601N04BX02 Entakapon p.o. 200 mg1,00
603N05AA02 Levomepromazín p.o. 25 mg1,00
604N05AB02 Flufenazín parent. 25 mg1,00
605aN05AD01 Haloperidol p.o. 1,5 mg1,00všetky liekové formy
605bN05AD01 Haloperidol p.o. 2 mg/ml1,00všetky liekové formy
606N05AD01 Haloperidol parent. depot. 50 mg1,00všetky liekové formy
607aN05AE03 Sertindol p.o. 4 mg1,00
607bN05AE03 Sertindol p.o. 12 mg1,00
607cN05AE03 Sertindol p.o. 16 mg1,00
608aN05AE04 Ziprasidón p.o. 40 mg1,00
608bN05AE04 Ziprasidón p.o. 60 mg1,00
608cN05AE04 Ziprasidón p.o. 80 mg1,00
609N05AF01 Flupentixol parent. 20 mg1,00
610aN05AF03 Chlórprotixén p.o. 15 mg1,00
610bN05AF03 Chlórprotixén p.o. 50 mg1,00
611N05AF05 Zuklopentixol p.o. 10 mg1,00
612N05AF05 Zuklopentixol parent. 200 mg depot.1,00
613aN05AH02 Klozapín p.o. 25 mg1,00
613bN05AH02 Klozapín p.o. 100 mg1,00
614aN05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 210 mg1,00
614bN05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 300 mg1,00
614cN05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. 405 mg1,00
615aN05AH03 Olanzapín p.o. 5 mg1,00
615bN05AH03 Olanzapín p.o. 10 mg1,00
615cN05AH03 Olanzapín p.o. 15 mg1,00
616aN05AH03 Olanzapín p.o. oro 5 mg1,00
616bN05AH03 Olanzapín p.o. oro 10 mg1,00
616cN05AH03 Olanzapín p.o. oro 15 mg1,00
616dN05AH03 Olanzapín p.o. oro 20 mg1,00
617aN05AH04 Kvetiapín p.o. 25 mg1,00
617bN05AH04 Kvetiapín p.o. 100 mg1,00
617cN05AH04 Kvetiapín p.o. 200 mg1,00
617dN05AH04 Kvetiapín p.o. 300 mg1,00
618aN05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg1,00
618bN05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg1,00
618cN05AH04 Kvetiapín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg1,00
619aN05AL01 Sulpirid p.o. 50 mg0,98
619bN05AL01 Sulpirid p.o. 200 mg0,98
620aN05AL03 Tiaprid p.o. 100 mg0,90všetky liekové formy
620bN05AL03 Tiaprid p.o. 137,9 mg/ml0,90všetky liekové formy
621N05AL03 Tiaprid parent. 100 mg1,00
622aN05AL05 Amisulprid p.o. 100 mg1,00
622bN05AL05 Amisulprid p.o. 200 mg1,00
622cN05AL05 Amisulprid p.o. 400 mg1,00
623N05AN01 Lítium p.o. 300 mg1,00
624aN05AX08 Risperidón p.o. 1 mg1,00pevné liekové formy
624bN05AX08 Risperidón p.o. 2 mg1,00pevné liekové formy
624cN05AX08 Risperidón p.o. 3 mg1,00pevné liekové formy
624dN05AX08 Risperidón p.o. 4 mg1,00pevné liekové formy
625aN05AX11 Zotepín p.o. 25 mg1,00
625bN05AX11 Zotepín p.o. 50 mg1,00
625cN05AX11 Zotepín p.o. 100 mg1,00
626aN05AX12 Aripiprazol p.o. 10 mg1,00
626bN05AX12 Aripiprazol p.o. 15 mg1,00
627aN05AX12 Aripiprazol p.o. oro 10 mg1,00
627bN05AX12 Aripiprazol p.o. oro 15 mg1,00
628N05AX12 Aripiprazol parent. predĺžené uvoľňovanie 400 mg1,00všetky liekové formy
629aN05AX15 Kariprazín p.o. 1,5 mg1,00
629bN05AX15 Kariprazín p.o. 3 mg1,00
629cN05AX15 Kariprazín p.o. 4,5 mg1,00
629dN05AX15 Kariprazín p.o. 6 mg1,00
630aN05BA01 Diazepam p.rect. 2 mg/ml0,97všetky liekové formy
630bN05BA01 Diazepam p.rect. 4 mg/ml0,97všetky liekové formy
631N05BA01 Diazepam parent. 10 mg1,00
632N05BA04 Oxazepam p.o. 10 mg0,51
633aN05BA08 Bromazepam p.o. 1,5 mg0,19
633bN05BA08 Bromazepam p.o. 3 mg0,19
634aN05BE01 Buspiron p.o. 5 mg0,66
634bN05BE01 Buspiron p.o. 10 mg0,66
635N05BX01 Mefenoxalón p.o. 200 mg0,36
636N05CD13 Cinolazepam p.o. 40 mg0,60
637N05CF01 Zopiklón p.o.7,5 mg0,55
638N05CF02 Zolpidem p.o. 10 mg0,62
639N06AA04 Klomipramín p.o. 25 mg1,00
640N06AA09 Amitriptylín p.o. 25 mg0,92
641aN06AA16 Dosulepín p.o. 25 mg0,71
641bN06AA16 Dosulepín p.o. 75 mg0,71
642aN06AB08 Fluvoxamin p.o. 50 mg0,73
642bN06AB08 Fluvoxamin p.o. 100 mg0,73
643aN06AB10 Escitalopram p.o. 10 mg1,00
643bN06AB10 Escitalopram p.o. 15 mg1,00
643cN06AB10 Escitalopram p.o. 20 mg1,00
644N06AG02 Moklobemid p.o. 300 mg0,80
645N06AX03 Mianserin p.o. 30 mg0,52
646N06AX05 Trazodon p.o. predĺžené alebo riadené uvoľňovanie 150 mg0,97
647aN06AX12 Bupropión p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg0,86
647bN06AX12 Bupropión p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg0,86
648N06AX14 Tianeptín p.o. 12,5 mg0,91
650aN06AX21 Duloxetín p.o. 30 mg1,00
650bN06AX21 Duloxetín p.o. 60 mg1,00
651N06AX22 Agomelatín p.o. 25 mg0,91
652N06AX26 Vortioxetín p.o. 10 mg0,87
653aN06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 18 mg1,00
653bN06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 36 mg1,00
653cN06BA04 Metylfenidát p.o. predĺžené uvoľňovanie 54 mg1,00
654N06BA07 Modafinil p.o. 100 mg1,00
655aN06BA09 Atomoxetín p.o. 10 mg1,00
655bN06BA09 Atomoxetín p.o. 18 mg1,00
655cN06BA09 Atomoxetín p.o. 25 mg1,00
655dN06BA09 Atomoxetín p.o. 40 mg1,00
655eN06BA09 Atomoxetín p.o. 60 mg1,00
655fN06BA09 Atomoxetín p.o. 80 mg1,00
656aN06DA02 Donepezil p.o. 5 mg1,00
656bN06DA02 Donepezil p.o. 10 mg1,00
657aN06DA03 Rivastigmín p.o. 1,5 mg1,00
657bN06DA03 Rivastigmín p.o. 3 mg1,00
657cN06DA03 Rivastigmín p.o. 4,5 mg1,00
657dN06DA03 Rivastigmín p.o. 6,0 mg1,00
658aN06DA03 Rivastigmín transd. emp. tdm. 4,6 mg1,00
658bN06DA03 Rivastigmín transd. emp. tdm. 9,5 mg1,00
658cN06DA03 Rivastigmín transd. emp. tdm. 13,3 mg1,00
659aN06DA04 Galantamín p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg1,00
659bN06DA04 Galantamín p.o. predĺžené uvoľňovanie 16 mg1,00
660aN06DX01 Memantín p.o. 10 mg1,00pevné liekové formy
660bN06DX01 Memantín p.o. 20 mg1,00pevné liekové formy
661N07AA01 Neostigmín p.o. 15 mg0,78
662N07AA01 Neostigmín parent. 0,5 mg1,00
663N07AA02 Pyridostigmín p.o. 60 mg1,00
664N07AA03 Distigmín p.o. 5 mg1,00
665N07BB03 Akamprosat p.o. 300 mg0,88
666N07BB04 Naltrexón p.o. 50 mg0,86
667N07BB05 Nalmefén p.o. 18 mg0,54
668N02AA01 Morfín p.o. 10 mg1,00
669aN07X Iné liečivá CNS parent. 215,2 mg (hydrolyzát z mozgového tkaniva )1,00
669bN07X Iné liečivá CNS parent. 1076 mg ( hydrolyzát z mozgového tkaniva )1,00
669cN07X Iné liečivá CNS parent. 2152 mg (hydrolyzát z mozgového tkaniva)1,00
670N07XX04 Nátriumoxybát p.o. 500 mg/ml1,00všetky liekové formy
671N07XX06 Tetrabenazín p.o. 25 mg1,00
672aN07XX09 Dimetylfumarát p.o. 120 mg1,00
672bN07XX09 Dimetylfumarát p.o. 240 mg1,00
673R03AC18 Indakaterol inhal. 150 mcg0,96všetky liekové formy
674R03AC19 Olodaterol inhal. sol. 2,5 mcg0,96všetky liekové formy
675R03BA08 Ciklezonid inhal. 160 mcg0,90všetky liekové formy
676R03BB01 Ipratrópiumbromid inhal. aerosol 20 mcg1,00všetky liekové formy
677R03BB04 Tiotropiumbromid inhal. plv. 10 mcg0,94všetky liekové formy
678R03BB04 Tiotropiumbromid inhal. sol. 2,5 mcg0,95všetky liekové formy
679R03BB05 Aklidíniumbromid inhal. 322 mcg0,98všetky liekové formy
680R03BB06 Glykopyróniumbromid inhal. 44 mcg0,95všetky liekové formy
681R03BB07 Umeklidíniumbromid inhal. 55 mcg0,89všetky liekové formy
682R03BC01 Nátrium chromoglykolát p.o. 100 mg0,89
683R03DA05 Aminofylín parent. 240 mg1,00všetky liekové formy
684R03DX07 Roflumilast p.o. 500 mcg0,87
685R05CA03 Guajafenezín parent. 0,5 g0,41
686R05CB01 Acetylcysteín parent. 300 mg1,00
687R05CB13 Alfadornáza inhal. 1 mg/ml1,00
688aR05DA04 Kodeín p.o. 15 mg0,36všetky liekové formy
688bR05DA04 Kodeín p.o. 30 mg0,36všetky liekové formy
689R06AA02 Difenhydramín p.o. 50 mg0,72všetky liekové formy
690aR06AB03 Dimetindén p.o. 1 mg/ml1,00tekuté liekové formy
690bR06AD02 Prometazín p.o. 1 mg/ml1,00tekuté liekové formy
690cR06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie parent. bisulepin 1 mg1,00tekuté liekové formy
691R06AD03 Tietilperazín p.o. 6,5 mg1,00
693R06AE07 Cetirizín p.o. 10 mg/ml
R06AE09 Levocetirizín p.o. 0,5 mg/ml
R06AX13 Loratadin p.o.1 mg/ml
R06AX27 Desloratadín p.o. 0,5 mg/ml
R06AX28 Rupatadín p.o. 1 mg/ml
1,00tekuté liekové formy
694R07AX Kolistimetát sodný inhal. 125 mg0,85všetky liekové formy
696S01AA12 Tobramycín loc. 3 mg/l
S01AA12 Tobramycín loc. 3 mg/ml
0,50všetky liekové formy
697S01AA24 Kanamycín loc. 5 mg/l
S01AA24 Kanamycín loc. 5 mg/ml
0,15všetky liekové formy
699S01BA01 Dexametazón loc. intravitreálny implantát1,00
700S01BA02 Hydrokortizón loc.5 mg/l0,54
701S01BA07 Fluorometolón loc. 1 mg/ml0,48
702S01BA14 Loteprednol etabonát loc. 5 mg/ml0,29
703S01BC03 Diklofenak loc. 1 mg/ml1,00
704S01EA05 Brimonidín loc. 2 mg/ml1,00
705S01EB01 Pilokarpín loc. 20 mg/ml1,00
706S01EC01 Acetazolamid p.o. 250 mg0,93
707aS01ED01 Timolol loc. 5 mg/ml1,00všetky liekové formy
707bS01ED01 Timolol loc. hypromelóza 5 mg/ml1,00všetky liekové formy
708S01ED05 Karteolol loc. 20 mg/ml0,82
709S01EE05 Tafluprost loc. 15 mcg/ml0,67
710S01FA06 Tropikamid loc. 5 mg/ml0,49
711S01GX06 Emedastín loc. 0,5 mg/ml0,67
712S01GX07 Azelastín loc. 0,5 mg/ml0,93
713S01GX08 Ketotifén loc.0,25 mg/ml0,78
714S01GX09 Olopatadín loc. 1 mg/ml1,00
715S01GX10 Epinastín loc. 0,5 mg/ml0,56
716S01HA02 Oxybuprokain loc.4 mg/ml1,00
717S01JA01 Fluoresceín parent. 500 mg0,97
719S01LA04 Ranibizumab intravitreálne 1,65 mg1,00
720S01LA05 Aflibercept intravitreálne 4 mg1,00
721S01XA18 Cyklosporín loc. 1 mg/ml0,75
722S01XA21 Merkaptamín loc. 3,8 mg/ml0,90
723S02BA Kortikosteroidy loc. dexamet.+cinchok.0,74
729V03AB15 Naloxón parent. 0,4 mg0,62
730V03AB25 Flumazenyl parent. 0,5 mg0,82
731aV03AC03 Deferasirox p.o. 180 mg1,00
731bV03AC03 Deferasirox p.o. 360 mg1,00
732aV03AE01 Sulfonát polystyrénu p.o. 15 g1,00
732bV03AE01 Sulfonát polystyrénu p.o. 20 g1,00
733V03AE02 Sevelamer karbonát p.o. 800 mg1,00všetky liekové formy
734aV03AE03 Hydrát uhličitanu lantanitého p.o. 500 mg1,00všetky liekové formy
734bV03AE03 Hydrát uhličitanu lantanitého p.o. 750 mg1,00všetky liekové formy
735V03AE04 Kalciumacetát a magnéziumkarbonát p.o. 435235 mg1,00
736V03AF Levofolinát disodný parent. 50 mg
V03AF Levofolinát disodný parent. 200 mg
1,00
737V03AF01 Mesna parent. 400 mg1,00
738V03AF02 Dexrazoxan parent. 500 mg1,00
739V03AF03 Kalcium folinát parent. 100 mg
V03AF03 Kalcium folinát parent. 350 mg
1,00
740V04CL Testy na alergické choroby parent.1,00všetky liekové formy
741V04CX Iné diagnostické prípravky p.o. 45 mg
V04CX Iné diagnostické prípravky p.o. 75 mg
1,00
742V07AB Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. parent. voda na injekcie1,00
743V08AA01 Kyselina diatrizoová parent. 15, 2 g1,00
744V08AB02 Johexol parent. 15 g
V08AB02 Johexol parent. 17,5 g
V08AB02 Johexol parent. 30 g
V08AB02 Johexol parent. 35 g
V08AB02 Johexol parent. 70 g
1,00
745V08AB04 Jopamidol parent. 18,5 g
V08AB04 Jopamidol parent. 30 g
V08AB04 Jopamidol parent. 37 g
V08AB04 Jopamidol parent. 74 g
V08AB04 Jopamidol parent. 185 g
1,00
746V08AB05 Jopromid parent. 6 g
V08AB05 Jopromid parent. 15 g
V08AB05 Jopromid parent. 30 g
V08AB05 Jopromid parent. 37 g
V08AB05 Jopromid parent. 74 g
V08AB05 Jopromid parent. 185 g
1,00
747V08AB07 Ioversol parent. 6 g
V08AB07 Ioversol parent. 15 g
V08AB07 Ioversol parent. 17,5 g
V08AB07 Ioversol parent. 30 g
V08AB07 Ioversol parent. 35 g
V08AB07 Ioversol parent. 43,75 g
V08AB07 Ioversol parent. 60g
V08AB07 Ioversol parent. 70 g
1,00
748V08AB10 Jomeprol parent. 20 g
V08AB10 Jomeprol parent. 30 g
V08AB10 Jomeprol parent. 35 g
V08AB10 Jomeprol parent. 40 g
V08AB10 Jomeprol parent. 70 g
V08AB10 Jomeprol parent. 80 g
V08AB10 Jomeprol parent. 200 g
1,00
749V08BA01 Síran barnatý so suspendujúcou latkou p.o. alebo p. rect.1,00všetky liekové formy
750V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 5 mmol
V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 7,5 mmol
V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 10 mmol
V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 30 mmol
1,00
751V08CA04 Gadoteridol parent. 7,5 mmol1,00
753V08CA09 Gadobutrol parent. 7,5 mmol
V08CA09 Gadobutrol parent. 15 mmol
1,00
754V08CA10 Kyselina gadoxetová parent. 2,5 mmol1,00
755V08DA05 Mikrobubliny síranu hexafluoridu parent. 40 mcl1,00
756V10XX02 Ibritumomabtiuxetán parent. 3,2 mg1,00
757A04AD12 Aprepitant p.o. 1x125 mg + 2x80 mg1,00pevné liekové formy
758aA10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 450 IU0,98tekuté liekové formy
758bA10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 900 IU0,98tekuté liekové formy
759A12BA Draslík p.o. 175 mg1,00pevné liekové formy
760A12BA Draslík parent. 108,5 mg1,00tekuté liekové formy
761A12BA01 Chlorid draselný p.o. 500 mg0,61pevné liekové formy
762A12BA01 Chlorid draselný p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg0,44pevné liekové formy
763A12CC30 Horčík p.o. 365 mg0,20pevné liekové formy
764A16AB02 Imigluceráza parent. 400 IU1,00tekuté liekové formy
765A16AB03 Agalzidáza alfa parent. 3,5mg0,98tekuté liekové formy
766A16AB04 Agalzidáza beta parent. 35 mg1,00tekuté liekové formy
767A16AB05 Laronidáza parent. 500 IU1,00tekuté liekové formy
768A16AB07 Aglukozidáza parent. 50 mg1,00tekuté liekové formy
769A16AB09 Idursulfáza parent. 6 mg1,00tekuté liekové formy
770A16AB10 Velagluceráza alfa parent. 400 IU0,74tekuté liekové formy
772aB01AC27 Selexipag p.o. 200 mcg1,00pevné liekové formy
772bB01AC27 Selexipag p.o. 400 mcg1,00pevné liekové formy
772cB01AC27 Selexipag p.o. 600 mcg1,00pevné liekové formy
772dB01AC27 Selexipag p.o. 800 mcg1,00pevné liekové formy
772eB01AC27 Selexipag p.o. 1000 mcg1,00pevné liekové formy
772fB01AC27 Selexipag p.o. 1200 mcg1,00pevné liekové formy
772gB01AC27 Selexipag p.o. 1400 mcg1,00pevné liekové formy
772hB01AC27 Selexipag p.o. 1600 mcg1,00pevné liekové formy
773B02BD05 Faktor VII. parent. 600 IU1,00tekuté liekové formy
774B03AA07 Síran železnatý p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg0,82pevné liekové formy
775B03AD02 Ferum(II)-fumarát a kyselina listová p.o. 50 mg/0,5 mg0,32pevné liekové formy
776B03AD03 Síran železnatý a kyselina listová p.o. s predĺ. uvoľňovaním 80 mg/0,35 mg0,73pevné liekové formy
777B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 50 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 75 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 100 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 120 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 150 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 200 mcg
B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent. 250 mcg
1,00tekuté liekové formy
778B05AA01 Albumín parent. 5%
B05AA01 Albumín parent. 20%
1,00tekuté liekové formy
779B05AA06 Želatína parent. 4 %1,00tekuté liekové formy
780B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (5- 10 ml)1,00tekuté liekové formy
781B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (100 ml)
B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (200- 250 ml)
B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (400-500 ml)
B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% (1000 ml)
1,00tekuté liekové formy
782B05BB01 Elektrolyty parent. chlorid sodný 0,9% a kalcium (400-500 ml)1,00tekuté liekové formy
783B05BB01 Elektrolyty parent. Ringer (400-500 ml)1,00tekuté liekové formy
784C01DA08 Izosorbid dinitrát inhal. spray 1,25 mgd0,69
785C01DX12 Molsidomín p.o. predĺžené uvoľňovanie 8 mg1,00pevné liekové formy
786aC10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované 200 mg0,81pevné liekové formy
786bC10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované 267 mg0,81pevné liekové formy
789G01AX14 Laktobacilový ferment vag. estriol0,73všetky liekové formy
790aG03GA10 Folitropín delta parent. 72 µg0,52všetky liekové formy
790bG03GA10 Folitropín delta parent. 36 µg0,52všetky liekové formy
790cG03GA10 Folitropín delta parent. 12 µg0,52všetky liekové formy
792J01DD01 Cefotaxim parent. 1 g1,00všetky liekové formy
793J01DD04 Ceftriaxon parent. 1 g0,79všetky liekové formy
796J01FF01 Klindamycín parent. 300 mg0,95všetky liekové formy
797J01GB01 Tobramycín inhal.1,00všetky liekové formy
798J01GB03 Gentamicín parent. 80 mg1,00všetky liekové formy
799J01XA01 Vankomycín parent. 500 mg
J01XA01 Vankomycín parent. 1000 mg
1,00všetky liekové formy
800J01XB01 Kolistín parent. 1 MU1,00všetky liekové formy
801aJ04AB02 Rifampicín p.o. 150 mg1,00pevné liekové formy
801bJ04AB02 Rifampicín p.o. 300 mg1,00pevné liekové formy
802J04AC01 Izoniazid p.o. 100 mg1,00pevné liekové formy
803J04AK02 Etambutol p.o. 400 mg1,00pevné liekové formy
804J06BB01 Anti-d (rh) imunoglobulín parent. 300 mcg1,00všetky liekové formy
805J06BB02 Imonoglobulín proti tetanu parent. 250 IU1,00všetky liekové formy
806J06BB16 Palivizumab parent. 50 mg1,00všetky liekové formy
807J07BB02 Očkovacia látka proti chrípke, inaktivovaná, štiepený vírus alebo povrchový antigén parent.1,00všetky liekové formy
808L01XC14 Trastuzumab emtanzín parent. 100 mg
L01XC14 Trastuzumab emtanzín parent. 160 mg
1,00
809L01XC19 Blinatumomab parent. 38,5 mcg1,00
810L01XC31 Avelumab parent. 200 mg0,70
811L01XE08 Nilotinib p.o. 150 mg1,00
812L01XE08 Nilotinib p.o. 200 mg1,00
813aL01XE10 Everolimus p.o. 5 mg1,00
813bL01XE10 Everolimus p.o. 10 mg1,00
814aL01XE12 Vandetanib p.o.100 mg1,00
814bL01XE12 Vandetanib p.o. 300 mg1,00
815L01XE27 Ibrutinib p.o.140 mg0,75
816L01XE39 Midostaurín p.o. 25 mg1,00
817L02AE04 Triptorelín parent. 3,75 mg1,00
818L02AE04 Triptorelín parent. 11,25 mg1,00
819L03AB07 Interferón beta-1a parent. 8,8 µg + 22 µg
L03AB07 Interferón beta-1a parent. 44 µg
L03AB07 Interferón beta-1a parent. 132 µg
1,00
821L04AA06 Kyselina mykofenolová parent. 500 mg1,00
822L04AA36 Okrelizumab parent. 300 mg1,00
823aL04AC14 Sarilumab s.c. 150 mg0,92
823bL04AC14 Sarilumab s.c. 200 mg0,92
824L04AC16 Guselkumab s.c. 100 mg0,92
825aL04AX04 Lenalidomid p.o. 10 mg1,00
825bL04AX04 Lenalidomid p.o. 15 mg1,00
825cL04AX04 Lenalidomid p.o. 25 mg1,00
826aM09AX03 Ataluren p.o.125 mg0,86
826bM09AX03 Ataluren p.o. 250 mg0,86
827aN02AB03 Fentanyl transd. 12 mcg/h1,00
827bN02AB03 Fentanyl transd. 25 mcg/h1,00
827cN02AB03 Fentanyl transd. 50 mcg/h1,00
827dN02AB03 Fentanyl transd. 75 mcg/h1,00
827eN02AB03 Fentanyl transd. 100 mcg/h1,00
828aN02AE01 Buprenorfín transd. 20 mg1,00
828bN02AE01 Buprenorfín transd. 30 mg1,00
828cN02AE01 Buprenorfín transd. 40 mg1,00
829aN02AX02 Tramadol parent. 50 mg0,97
829bN02AX02 Tramadol parent. 100 mg0,97
830N02AX06 Tapentadol p.o. 50 mg0,90
831aN02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg1,00
831bN02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg1,00
831cN02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg1,00
831dN02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg1,00
831eN02AX06 Tapentadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 250 mg1,00
832N02BA04 Salicylát sodný parent.1000 mg0,67
833N02BB02 Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg
N02BB02 Metamizol, sodná soľ p.o. 500 mg/ml (50 ml)
0,88
834aN02BB02 Metamizol, sodná soľ parent. 1000 mg1,00
834bN02BB02 Metamizol, sodná soľ parent. 2500 mg1,00
835N02CC01 Sumatriptan loc. 200 mg/ml0,40
836N02CC01 Sumatriptan parent. 6 mg1,00
837N02CX01 Pizotifén p.o. 0,5 mg0,78všetky liekové formy
838aN03AA02 Fenobarbital p.o. 15 mg0,76
838bN03AA02 Fenobarbital p.o. 100 mg0,76
839N03AA02 Fenobarbital parent. 200 mg0,96
840N03AB02 Fenytoín p.o. 100 mg1,00
841N03AD01 Etosuximid p.o. 250 mg0,78
842N03AF01 Karbamazepín p.o. 200 mg0,75
843aN03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg1,00všetky liekové formy
843bN03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg1,00všetky liekové formy
843cN03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg1,00všetky liekové formy
843dN03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 400 mg1,00všetky liekové formy
843eN03AF01 Karbamazepín p.o. predĺžené uvoľňovanie 600 mg1,00všetky liekové formy
844N03AF02 Oxkarbazepín p.o. 300 mg0,89všetky liekové formy
845aN03AF03 Rufinamid p.o. 200 mg1,00všetky liekové formy
845bN03AF03 Rufinamid p.o. 400 mg1,00všetky liekové formy
846N03AF04 Eslikarbazepín acetát p.o. 800 mg1,00všetky liekové formy
847aN03AG01 Kyselina valproová p.o. 300 mg1,00pevné liekové formy
847bN03AG01 Kyselina valproová p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
848aN03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 150 mg1,00
848bN03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 300 mg1,00
848cN03AG01 Kyselina valproová p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg
N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 500 mg
N03AG01 Kyselina valproová p.o. SR predĺžené uvoľňovanie 1000 mg
1,00
849aN03AG01 Kyselina valproová p.o. 50 mg/ml1,00tekuté liekové formy
849bN03AG01 Kyselina valproová p.o.57,64 mg/ml1,00tekuté liekové formy
849cN03AG01 Kyselina valproová p.o. 300 mg/ml1,00tekuté liekové formy
850N03AG04 Vigabatrín p.o. 500 mg0,88
851N03AX03 Sultiam p.o. 200 mg0,75
852aN03AX09 Lamotrigín p.o. 5 mg1,00všetky liekové formy
852bN03AX09 Lamotrigín p.o. 25 mg1,00všetky liekové formy
852cN03AX09 Lamotrigín p.o. 50 mg1,00všetky liekové formy
852dN03AX09 Lamotrigín p.o. 100 mg1,00všetky liekové formy
852eN03AX09 Lamotrigín p.o. 200 mg1,00všetky liekové formy
853aN03AX11 Topiramát p.o. 25 mg1,00všetky liekové formy
853bN03AX11 Topiramát p.o. 50 mg
N03AX11 Topiramát p.o. 100 mg
1,00všetky liekové formy
854aN03AX12 Gabapentín p.o. 100 mg1,00všetky liekové formy
854bN03AX12 Gabapentín p.o. 300 mg1,00všetky liekové formy
854cN03AX12 Gabapentín p.o. 400 mg1,00všetky liekové formy
854dN03AX12 Gabapentín p.o. 600 mg1,00všetky liekové formy
854eN03AX12 Gabapentín p.o. 800 mg1,00všetky liekové formy
855aN03AX14 Levetiracetam p.o. 250 mg1,00pevné liekové formy
855bN03AX14 Levetiracetam p.o. 500 mg1,00pevné liekové formy
855cN03AX14 Levetiracetam p.o. 1000 mg1,00pevné liekové formy
856N03AX14 Levetiracetam p.o. 100 mg/ml sol. por.0,95tekuté liekové formy
857aN03AX15 Zonisamid p.o. 25 mg1,00všetky liekové formy
857bN03AX15 Zonisamid p.o. 50 mg1,00všetky liekové formy
857cN03AX15 Zonisamid p.o. 100 mg1,00všetky liekové formy
858aN03AX16 Pregabalín p.o. 75 mg1,00všetky liekové formy
858bN03AX16 Pregabalín p.o. 150 mg
N03AX16 Pregabalín p.o. 300 mg
1,00všetky liekové formy
859aN03AX18 Lakosamid p.o. 50 mg
N03AX18 Lakosamid p.o. 100 mg
1,00všetky liekové formy
859bN03AX18 Lakosamid p.o. 150 mg1,00všetky liekové formy
859cN03AX18 Lakosamid p.o. 200 mg1,00všetky liekové formy
860aN03AX22 Perampanel p.o. 2 mg1,00všetky liekové formy
860bN03AX22 Perampanel p.o. 4 mg1,00všetky liekové formy
860cN03AX22 Perampanel p.o. 6 mg1,00všetky liekové formy
860dN03AX22 Perampanel p.o. 8 mg1,00všetky liekové formy
861aN03AX23 Brivaracetam p.o. 10 mg/ml sol por1,00všetky liekové formy
861bN03AX23 Brivaracetam p.o. 25 mg1,00všetky liekové formy
861cN03AX23 Brivaracetam p.o. 50 mg1,00všetky liekové formy
861dN03AX23 Brivaracetam p.o. 75 mg1,00všetky liekové formy
861eN03AX23 Brivaracetam p.o. 100 mg1,00všetky liekové formy
862N04AA02 Biperidén p.o. 2 mg0,98
863N04AA02 Biperidén parent. 5 mg0,94
864aN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,26 mg1,00
864bN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,52 mg1,00
864cN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 1,05 mg1,00
864dN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2,1 mg1,00
864eN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 2,62 mg1,00
864fN04BC05 Pramipexol p.o. predĺžené uvoľňovanie 3,15 mg1,00
865N05AD01 Haloperidol parent. nedepot. 5 mg1,00všetky liekové formy
866N05AX08 Risperidón p.o.1 mg/ml1,00tekuté liekové formy
867aN05AX08 Risperidón parent. 25 mg depot.1,00všetky liekové formy
867bN05AX08 Risperidón parent. 37,5 mg depot.1,00všetky liekové formy
867cN05AX08 Risperidón parent. 50 mg depot.1,00všetky liekové formy
868aN05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 3 mg0,99všetky liekové formy
868bN05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 6 mg0,99všetky liekové formy
868cN05AX13 Paliperidón p.o. predĺžené uvoľňovanie 9 mg0,99všetky liekové formy
869aN05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 175 mg1,00všetky liekové formy
869bN05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 263 mg1,00všetky liekové formy
869cN05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 350 mg1,00všetky liekové formy
869dN05AX13 Paliperidón parent. predĺžené uvoľňovanie 525 mg1,00všetky liekové formy
870aN05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 50 mg1,00všetky liekové formy
870bN05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 75 mg1,00všetky liekové formy
870cN05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 100 mg1,00všetky liekové formy
870dN05AX13 Paliperidón palmitát parent. predĺžené uvoľňovanie 150 mg1,00všetky liekové formy
871N05BB01 Hydroxyzín p.o. 25 mg0,74
872aN05CD08 Midazolam p.o. 10 mg1,00všetky liekové formy
872bN05CD08 Midazolam p.o. 7,5 mg1,00všetky liekové formy
872cN05CD08 Midazolam p.o. 5 mg1,00všetky liekové formy
872dN05CD08 Midazolam p.o. 2,5 mg1,00všetky liekové formy
873N06AA04 Klomipramín p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg1,00
874aN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 37,5 mg1,00
874bN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg1,00
874cN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg1,00
875aN06AX21 Duloxetín p.o. 20 mg0,91
875bN06AX21 Duloxetín p.o. 40 mg0,91
876N06DX01 Memantín p.o. 10 mg/ml1,00tekuté liekové formy
877N07XX05 Amifampridín p.o. 10 mg1,00
878R03AC02 Salbutamol inhal. sol. 5 mg/ml1,00všetky liekové formy
879B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 500 IU (rurioktokog alfa pegol)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 1000 IU (rurioktokog alfa pegol)
B02BD02 Koagulačný faktor VIII parent. 2000 IU (rurioktokog alfa pegol)
1,00všetky liekové formy
Vysvetlivky:
ATCanatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiva
loc.lokálne podanie
nasal.nasálne podanie
parent.parenterálne podanie
p.o.perorálne podanie
crm.krém
vag.vaginálny
plv.iol.prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
p. rec.cez rektum
sus.rect.rektálna suspenzia
s.c.subkutánny
inhal.inhalačný
p.o. corperorálne podanie cor
loc. ung.lokálna masť
transd.transdermálny
inhal. plv.inhalačný prášok
inhal. sol.inhalačný roztok“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


v z. Peter Stachura v. r.