Vyhláška č. 42/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu

Platnosť od 12.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020