Oznámenie č. 370/2020 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.12.2020
Účinnosť od 15.12.2020

370

OZNÁMENIE

o oprave chybyvo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

V čl. I bode 4. v prílohe č. 12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z. v poslednom riadku tabuľky má byť namiesto čísla „25“ správne uvedené číslo „250“.