Vyhláška č. 37/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Platnosť od 02.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 Aktuálne znenie