Oznámenie č. 36/2020 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 27/2020 Z. z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020

Platnosť od 02.03.2020
Účinnosť od 02.03.2020

36

OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 27/2020 Z. z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020

V prílohe pod poradovým číslom 6. v stĺpci „Počet merných jednotiek na výdaj“ má byť namiesto čísla „60“ správne uvedené číslo „6“.