Oznámenie č. 335/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku

Platnosť od 24.11.2020

335

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2019 sa na základe vypovedania Holandského kráľovstva podľa článku 8 skončila platnosť Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku uzatvoreného výmenou listov z 1. júna 2004 a 9. novembra 2004 (oznámenie č. 317/2005 Z. z. a oznámenie č. 5/2007 Z. z.).