Zákon č. 324/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH