Vyhláška č. 30/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

Platnosť od 20.02.2020
Účinnosť od 01.04.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 Aktuálne znenie