Rozhodnutie č. 297/2020 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 29.10.2020
Účinnosť od 29.10.2020

OBSAH

297

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. októbra 2020

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j em

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 15. mája 2021,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


v z. Gábor Grendel v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 297/2020 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 15. mája 2021

ObecVolí saObvod*/Kraj
Hradište pod VrátnomposlanecSenicaTrnavský kraj
PavliceposlanecTrnava
Sasinkovoposlanec
Horný LieskovstarostaPovažská BystricaTrenčiansky kraj
Malá ČausaposlanecPrievidza
Nitricaposlanec
LudaniceposlanecTopoľčanyNitriansky kraj
PribylinaposlanecLiptovský Mikulᚎilinský kraj
Prosiekposlanci
Veterná Porubaposlanec
PríbovcestarostaMartin
PílaposlanecLučenecBanskobystrický kraj
KonrádovcestarostaRimavská Sobota
NemcovcestarostaBardejovPrešovský kraj
NemcovcestarostaPrešov
Šarišská Porubaposlanec
KožuchovceposlanecStropkov
ĎurďošposlanciVranov nad Topľou
Gemerská PolomaposlanciRožňavaKošický kraj

*/ Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 297/2020 Z. z.

LEHOTY

na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 15. mája 2021

Lehota§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní 171-9
176-8
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 19. 2. 2021
85 dní 166-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 19. 2. 2021
60 dní 171-1
176-1
Podanie kandidátnych listín politické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti 16.3.2021
60 dní 169-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 16.3.2021
53 dní 169-5 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 23.3.2021
45 dní 172-2
177-2
Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 31.3.2021
40 dní 8-1 Určenie volebných miestností starosta obce 5. 4. 2021
30 dní 170-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 15.4.2021
25 dní 21-3 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 20. 4. 2021
25 dní 173-2
178-2
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov obec 20. 4. 2021
17 dní 167-5 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 28. 4. 2021
17 dní 170-5 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 28. 4. 2021
48 hodín pred začatím volieb 174 179 Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry politické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti 13. 5.2021
20-3 Volebný deň okrsková volebná komisia 15. 5.2021