Uznesenie č. 290/2020 Z. z.Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Platnosť od 23.10.2020
Účinnosť od 23.10.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.10.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.10.2020