Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Platnosť od 19.09.2020
Účinnosť od 19.09.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.09.2020 Aktuálne znenie