Nariadenie vlády č. 237/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo

Platnosť od 02.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020