Vyhláška č. 176/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Platnosť od 26.06.2020
Účinnosť od 01.07.2020

OBSAH

176

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. júna 2020,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka sa dopĺňa takto:

V prílohe sa tabuľka dopĺňa osemnástym až tridsiatym prvým riadkom, ktoré znejú:

18.Jednodielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F1
19.Dvojdielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F2
20.Čistiace prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F3
21.Ochranné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F4
22.Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F5
23.Rôzne stomické príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F6
24.Irigačná súprava a príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F7
25.Krytka stómie zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F8
26.Stomická zátka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F9
27.Nočná drenážna súprava zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F10
28.Detské stomické pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F11
29.Soft-Zellin – tampón 3 x 5 cm, á 100 ks s izopropyl alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
30.Con-Zellin – tampón 6 x 3 cm, á 100 ks s alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
31.Inadine 9,5 x 9,5 cm, á 25 ks zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Marek Krajčí v. r.